KỸ THUẬT GHÉP ĐÔI NHÍM CHO TỈ LỆ SINH SẢN CAO -TRẠI NHÍM GIA HUY CỦ CHI

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
- email:
================================

<p><strong><font size="2">L&Agrave;M G&Igrave; C&Oacute; NH&Iacute;M KH&Ocirc;NG ĐẺ ???</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M RỪNG CỤT CH&Acirc;N , HƯ MẮT, ĐỨT ĐU&Ocirc;I NẾU BIẾT C&Aacute;CH NU&Ocirc;I DƯỠNG V&Agrave; GH&Eacute;P Đ&Ocirc;I N&Oacute; VẪN SINH 2, SINH 3 B&Igrave;NH THƯỜNG ( THỰC TẾ Ở TRẠI NH&Iacute;M CH&Uacute;NG T&Ocirc;I )</font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐẾN VỚI TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY ,B&Agrave; CON SẼ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT NU&Ocirc;I VỚI NHIỀU B&Iacute; QUYẾT R&Uacute;T RA TỪ NHIỀU NĂM </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP CON GIỐNG C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT: 0906565149-0903027776</font></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top