kỹ thuật nuôi dế - mua bán dế thịt dế giống

  • Thread starter nguyenhuongnhung
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyenhuongnhung

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyenhuongnhung
- Địa chỉ: Số nhà 92- đường nguyễn du- phố trung tự - phường nam bình -Tp ninh bình
- Tel, Fax: ::: FaX 0303506171
- email: nhungngo12@yahoo.com.vn
================================

<p>trại dế ninh B&igrave;nh chuy&ecirc;n cung cấp dế giống cho c&aacute;c trang trại v&agrave; dế thit cho kh&aacute;ch&nbsp;sạn nh&agrave; h&agrave;ng, tư vấn c&aacute;ch nu&ocirc;i v&agrave; chăm s&oacute;c dế. Đảm bảo th&agrave;nh c&ocirc;ng nu&ocirc;i l&agrave; c&oacute; l&atilde;i . Gi&aacute; cả cực kỳ cạnh tranh, hiện nay ch&uacute;ng&nbsp;t&ocirc;i c&oacute; nguồn h&agrave;ng phong ph&uacute; để cung cấp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng tại Ninh B&igrave;nh, H&agrave; Nội, Thanh Ho&aacute;...</p><p>Địa chỉ: số nha92- Đường Nguyễn Du- Phố trung tự - Phường nam B&igrave;nh-TP ninh B&igrave;nh</p><p>Đt: 0303506171</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top