Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm (+Thức ă n Gia súc)

  • Thread starter cheznous
  • Ngày gửi
Kỹ thuật sấy nông sản thực phẩm<o>:p></o>:p>

Loại: Giáo trình - Bài giảng
Định dạng : File . pdf (145 trang)
/ Kỹ thuật - Công nghệ / Kỹ thuật ứng dụng khác / Công nghệ thực phẩm
Nguồn phát hành: Đại học Đà Nẵng

Sơ lược:
CHƯƠNG I: ĐỐI TƯỢNG SẤY VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CHÚNG
1.1 Nguyên vật liệu ẩm
1.2 Tác nhân sấy
1.3 Quan hệ giữa vật liệu ẩm và không khí chung quanh

CHƯƠNG II : CƠ SỞ KỸ THUẬT SẤY
2.1 Cân bằng vật chất của máy sấy
2.2 Máy sấy lý thuyết
2.3 Sử dụng biểu đồ I-X trong tính toán quá trình sấy
2.4 chuyển động ẩm trong sản phẩm sấy
2.5 Vận tốc sấy
2.6 Phương pháp và thiết bị sấy
2.7 Chọn lựa máy sấy
2.8 Tính toán thiết bị sấy

CHƯƠNG III: CÔNG NGHỆ SẤY NÔNG SẢN, THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN GIA SÚC
3.1 Ảnh hưởng của quá trình sấy đến chất lượng sản phẩm
3.2 Kỹ thuật sấy một số sản phẩm thực phẩm
3.3 Kỹ thuật sấy các loại hạt
3.4 Công nghệ sấy malt
3.5 Kỹ thuật sấy các loại rau quả
3.6.Kỹ thuật sấy một số nông sản khác
3.7 Kỹ thuật sấy thức ăn gia súc từ thực vật

CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO QUẢN SẢN PHẨM SẤY
4.1 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm sấy
4.2 Bao gói và bảo quản sản phẩm sấy
Link: http://www.box.net/shared/z15zuimsok[FONT=&quot]<o>:p></o>:p>
Kích thước 1.14MB

chucmu10.gif

[/FONT]
 
Last edited by a moderator:
Back
Top