kỹ thuật và kinh nghiệm nuôi lương

  • Thread starter hikaruvn2008
  • Ngày gửi
em đang định xây 1 hồ nuôi lương. Nhưng không biết kỹ thuật nuôi như thế nào. Có tiền bối nào thành công với con này thì cho em xin it kinh nghiệm ạ
 


em đang định xây 1 hồ nuôi lương. Nhưng không biết kỹ thuật nuôi như thế nào. Có tiền bối nào thành công với con này thì cho em xin it kinh nghiệm ạ
có video trong mục chăn nuôi về vấn đề anh cần ,anh xem lại thử
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
 


Back
Top