Làm giàu từ nuôi lợn rừng

  • Thread starter Đào Quốc Thân 0903284888
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

Đào Quốc Thân 0903284888

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đào Quốc Thân 0903284888
- Địa chỉ: Thôn Phù Yên, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội
- Tel, Fax: 0903284888
- email: than.dao@lonrungducson.com
================================

<p>H&atilde;y đến Cty CP Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng l&acirc;m Đức Sơn để mua lợn rừng giống v&agrave; học c&aacute;ch l&agrave;m gi&agrave;u từ nu&ocirc;i lợn rừng. Đến với Đức Sơn bạn sẽ c&oacute; một tư duy mới về nu&ocirc;i lợn rừng: Hiệu quả, an to&agrave;n v&agrave; sạch. Li&ecirc;n hệ với Đ&agrave;o Quốc Th&acirc;n 0903284888 để được tư vấn v&agrave; thăm trực tiếp trang trại hoặc v&agrave;o website: lonrungducson.com.</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top