Làm khoáng cho chim

  • Thread starter Sinh ra từ làng
  • Ngày gửi
Ace nào biết cách làm khoáng cho chim chỉ giáo giùm em.tìm trên diễn đàn mà k thấy.em cảm ơn
 


Bác nuôi chim cảnh.. nhưng cũng tùy loại chim mà cần loại khoáng khác nhau chứ bác
 


Back
Top