Làm thế nào có thể có rau mầm ăn hàng ngày?-giá trồng rau mầm

caycanhmamxanh

Thành viên mới
#1
<p><img src="http://nf6.upanh.com/b1.s4.d4/a51ed8e0ad7922b02d46d889d669d952_38482776.20111118162712img4218.120x1.jpg" border="0" />&nbsp;</p><p>Một bộ trồng rau mầm bao gồm: Gi&aacute; ch&iacute;nh h&atilde;ng 395 K, chuyển h&agrave;ng trong nội th&agrave;nh ph&iacute; : 25K, ( bao b&igrave; xếp gọn, dễ lắp đặt)</p><p>1.Gi&aacute; để rau mĩ thuật, sơn tĩnh điện (nhẹ, dễ lắp đặt, di chuyển v&agrave; đặt chỗ n&agrave;o trong nh&agrave; cũng được)</p><p>2.10 gi&aacute; nhựa</p><p>3. 1 b&igrave;nh phun nước</p><p>4. Bảng hướng dẫn c&aacute;ch trồng đảm bảo th&agrave;nh c&ocirc;ng 100%.</p><p>C&aacute;c sản phẩm Mua th&ecirc;m t&ugrave;y theo nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng:</p><p>Hạt giống rau mầm c&aacute;c loại: (cải củ, đỗ xanh, x&uacute;p lơ, hướng dương, cải ngọt, lạc&hellip;) 5 K/g&oacute;i</p><p>Gi&aacute; thể trồng rau mầm: 20 K/1.5 kg</p><p>Lợi &iacute;ch của rau mầm</p><p><strong>Bổ dưỡng v&agrave; ph&ograve;ng bệnh</strong>: gấp 5 lần rau ăn l&aacute;, ph&ugrave; hợp với mọi lứa tuổi, một số loại hạt gi&uacute;p ph&ograve;ng chống ung thư, l&atilde;o h&oacute;a( hướng dương, x&uacute;p lơ)</p><p>&nbsp;<strong>Xanh v&agrave; Sạch</strong> : hạt giống gieo tr&ecirc;n gi&aacute; thể sạch(xơ dừa, trấu hun), tưới nước sạch, &nbsp;tạo khoảng&nbsp; xanh trong nh&agrave;</p><p>&nbsp;<strong>Nhanh v&agrave; tiện</strong>: chỉ mất 5 đến 6 ng&agrave;y một lứa rau n&ecirc;n c&oacute; thể trồng gối đầu để ng&agrave;y n&agrave;o cũng c&oacute; rau ăn, Thu hoạch ngay cạnh bếp n&ecirc;n rau giữ nguy&ecirc;n được chất dinh dưỡng v&agrave; hương vị</p><p><strong>Rẻ v&agrave; tiết kiệm thời gian</strong>: mỗi ng&agrave;y chỉ mất 5 ph&uacute;t chăm s&oacute;c, chi ph&iacute; tạo ra một rổ rau mầm chỉ khoảng 5 Ng&agrave;n đồng</p><p><strong>Niềm vui kh&ocirc;ng ngờ</strong>: được nh&igrave;n thấy c&aacute;c hạt c&acirc;y mọc l&ecirc;n l&agrave; một trải nghiệm th&uacute; vị đối với ch&uacute;ng ta, trẻ nhỏ trước sự kỳ diệu của thi&ecirc;n nhi&ecirc;n</p><p><strong>C&aacute;ch d&ugrave;ng:</strong> Hạt giống(rau cải củ, cải xanh, đậu xanh, đậu đen, đậu n&agrave;nh, hướng dương, lạc&hellip;) được ng&acirc;m v&agrave;o nước ấm khoảng từ 2 đến 4 tiếng t&ugrave;y loại, ủ hạt giống v&agrave;o khăn ẩm khoảng 12 tiếng để hạt giống bắt đầu nứt nanh,Trải gi&aacute; thể v&agrave;o dụng cụ trồng, tạo bề mặt bằng phẳng d&agrave;y khoảng 2,5 cm, dải đều hạt giống l&ecirc;n bề mặt, sau đ&oacute; phủ một lớp gi&aacute; thể khoảng 0,5 cm l&ecirc;n tr&ecirc;n, tưới ẩm , che đậy lại trong v&ograve;ng hai ng&agrave;y, sau đ&oacute; cho ra ngo&agrave;i &aacute;nh s&aacute;ng.</p><p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;H&agrave;ng ng&agrave;y tưới đủ ẩm hoặc cho c&acirc;y uống nước hai lần bằng c&aacute;ch nh&uacute;ng to&agrave;n bộ rổ trồng rau mầm v&agrave;o nước, rồi để ra ngo&agrave;i &aacute;nh s&aacute;ng. Sau năm&nbsp; đến s&aacute;u ng&agrave;y khi rau mầm d&agrave;i 10 đến 13 cm th&igrave; c&oacute; thể thu hoạch.</p><p><a href="http://www.vatgia.com/raovat/9049/3909852/gioi-thieu-phuong-phap-tu-trong-rau-sach-rau-mam-hieu-qua.html">C&aacute;ch trồng rảu ăn l&aacute; trong th&ugrave;ng xốp</a></p><p class="p_last">Cửa h&agrave;ng Mầm xanh, 77 phố cầu mới, chợ Ng&atilde; tư sở, chuy&ecirc;n đất trồng rau sạch, gi&aacute; thể rau mầm, hạt giống rau c&aacute;c loại. ĐT: H&ugrave;ng 0916533273</p><p class="p_last"><img src="http://nf5.upanh.com/b1.s23.d3/f15363b0d5742a4b703e068f9ffc7b02_38496265.bandocuahang.120x1.jpg" border="0" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Mạnh Hùng
- Địa chỉ: 77 phố cầu mới, chợ Ngã Tư Sở
- Điện thoại: 0462920074 - Fax: 0916533273
- email: caycanhmamxanh@gmail.com