Làm thế nào để phân biệt cây cam đột biến ?

  • Thread starter Sương Sâm
  • Ngày gửi
Chào mọi người !

Làm thế nào để phân biệt cây cam đột biến lúc nó còn nằm trong bầu đất (chưa trồng).

Cảm ơn đã đọc.
Haclong !
 
Chỉ có 2 cách:
- 1 là sử dụng kỹ thuật sinh học phân tử để chuẩn đoán các đột biến ngay từ đầu thôi.
Còn không thì nhìn các đặc điểm bên ngoài khác thường (nhưng đa phần liên quan tới hình thái) như lá xẻ thùy hay lá to hoặc nhỏ hơn bình thường, nói chung là các cái bất bình thường thì có quyền nghi nghờ.
 
Một tỷ cây thì có 1 cây đột biến.
Cứ chịu khó nhìn kỹ 1 tỷ cây rồi
so sánh chúng, sẽ thấy cây đột biến.
Nhìn chưa đủ 1 tỷ cây, thì không tìm
được đâu.
 
tôi có cây cam v2 đột biến không hạt lòng đỏ , muốn giống không
 
Cây cam sau khi trồng nhiều năm vẫn không ra trái nào và mãi mãi nó cũng không ra trái nên được gọi là cam đột biến.

Nếu chúng ta nhận biết cây nào là cam đột biến thì chúng ta sẽ nhổ bỏ lúc nó còn năm trong bầu, chứ đem đi trồng như xúc tép nuôi cò.

Làm sao để biết đây, hoiiiii

Haclong !
 
Back
Top