Bán Lan rừng trồng thuần, giá rẻ tại Việt Trì Phú Thọ

  • Thread starter skyfall86
  • Ngày gửi
S

skyfall86

Guest
#1
Hiện tại vườn của e quá tải nên phải cho 1 số e ra đi ACE nào có nhu cầu xin liên hệ hoặc đến vườn(còn nhiều giò khác)
H1: Long tu 500k
<a href="http://s1129.photobucket.com/user/zinzin8684/media/IMG_0321.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1129.photobucket.com/albums/m520/zinzin8684/IMG_0321.jpg" border="0" alt=" photo IMG_0321.jpg"/></a>
<a href="http://s1129.photobucket.com/user/zinzin8684/media/IMG_0322.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1129.photobucket.com/albums/m520/zinzin8684/IMG_0322.jpg" border="0" alt=" photo IMG_0322.jpg"/></a>
H2: Tam bảo sắc 400k
<a href="http://s1129.photobucket.com/user/zinzin8684/media/IMG_0314.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1129.photobucket.com/albums/m520/zinzin8684/IMG_0314.jpg" border="0" alt=" photo IMG_0314.jpg"/></a>
<a href="http://s1129.photobucket.com/user/zinzin8684/media/IMG_0313.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1129.photobucket.com/albums/m520/zinzin8684/IMG_0313.jpg" border="0" alt=" photo IMG_0313.jpg"/></a>
H3: HT Thái Bình 400k
<a href="http://s1129.photobucket.com/user/zinzin8684/media/IMG_0320.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1129.photobucket.com/albums/m520/zinzin8684/IMG_0320.jpg" border="0" alt=" photo IMG_0320.jpg"/></a>
<a href="http://s1129.photobucket.com/user/zinzin8684/media/IMG_0319.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1129.photobucket.com/albums/m520/zinzin8684/IMG_0319.jpg" border="0" alt=" photo IMG_0319.jpg"/></a>
<a href="http://s1129.photobucket.com/user/zinzin8684/media/IMG_0318.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1129.photobucket.com/albums/m520/zinzin8684/IMG_0318.jpg" border="0" alt=" photo IMG_0318.jpg"/></a>
H4: Hạc vỹ 500k
<a href="http://s1129.photobucket.com/user/zinzin8684/media/IMG_0316.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1129.photobucket.com/albums/m520/zinzin8684/IMG_0316.jpg" border="0" alt=" photo IMG_0316.jpg"/></a>
<a href="http://s1129.photobucket.com/user/zinzin8684/media/IMG_0315.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1129.photobucket.com/albums/m520/zinzin8684/IMG_0315.jpg" border="0" alt=" photo IMG_0315.jpg"/></a>
 

Last edited:
L

LinhVT

Guest
#5
Em ở việt trì. a cho em sdt với địa chỉ em qua xem