Làng cây cảnh Nam Đinh

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Hải Đông Hải Hậu Nam Định
- Tel, Fax: ::: FaX 0932869559-0988439893
- email: buidamgeo@yahoo.com
================================

Cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; một địa điểm lớn chuy&ecirc;n mua b&aacute;n c&aacute;c laọi c&acirc;y cảnh đ&atilde; c&oacute; uy t&iacute;n l&acirc;u năm tại Nam Đinh ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; mọtt diện t&iacute;ch lớn trồng c&aacute;c loại c&acirc;y cảnh như: c&acirc;y sanh, c&acirc;y trồng cho khu biệt thự...H&atilde;y hợp t&aacute;c với ch&uacute;ng t&ocirc;i h&atilde;y đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i bạn sẽ được chia xẻ cơ hội!<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop