Linh sam mini

  • Thread starter caycanhdep
  • Ngày gửi
C

caycanhdep

Guest
#1
<br /><div><font size="4"><p>B&aacute;n c&acirc;y linh sam l&aacute; r&iacute; 02 năm tuổi, số lượng lớn: </p> <p>C&acirc;y th&agrave;nh phẩm: 250.000 VNĐ/c&acirc;y, c&acirc;y nguy&ecirc;n liệu: 35.000 VNĐ/c&acirc;y. (Gi&aacute; tại vườn)</p><div><table border="0" class="photoframe-table"><tbody><tr><td class="photoframe-gold-tapestry-tl"><br /></td><td class="photoframe-gold-tapestry-t"><br /></td><td class="photoframe-gold-tapestry-tr"><br /></td></tr><tr><td class="photoframe-gold-tapestry-l"><br /></td><td class="photoframe-gold-tapestry-content photoframe-content photoframe-gold-tapestry-frame-content photoframe-content"><img border="0" class="photoframe-gold-tapestry" src="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/01/gal_4e36791e31976.jpg" /></td><td class="photoframe-gold-tapestry-r"><br /></td></tr><tr><td class="photoframe-gold-tapestry-bl"><br /></td><td class="photoframe-gold-tapestry-b"><br /></td><td class="photoframe-gold-tapestry-br"><br /></td></tr></tbody></table></div><div><span class="zoomable"><a title="Bấm v&agrave;o ảnh để ph&oacute;ng to" rel="zoom" class="cboxElement" href="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/01/large_gal_4e3679451e849.jpg"><img border="0" src="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/01/gal_4e3679451e849.jpg" /><span /></a></span></div><div><span class="zoomable"><a title="Bấm v&agrave;o ảnh để ph&oacute;ng to" rel="zoom" class="cboxElement" href="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/01/large_gal_4e3679651ab40.jpg"><img border="0" src="http://phomuaban.com/userimg_bd/11/08/01/gal_4e3679651ab40.jpg" /><span /></a></span></div><br /> <p>LH: A.T&acirc;m, TPHCM( Vườn ở Củ Chi), Tel. 0933.249.929</p></font></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cửa Hàng Bon Sai Tâm
- Địa chỉ: Đường Bến Súc, X. An Phú, H. Củ Chi, TP.HCM
- Điện thoại: 0933249929 - Fax:
- email: thanhtam_lytc@yahoo.com.vn