Loại giống cho nâng suất cao

  • Thread starter changkhothuychung1111
  • Ngày gửi
Xin chào các bạn !!!;)
Mình có vấn đề về cây bắp???:confused:vừa qua gia đinh tôi đã qua 3 vụ bắp nhưng luôn đem lại năng suất thấp nếu bạn nào biêt giống bắp nào có năng suất tốt và chiu hạn tôt . Hy vọng sẽ điuợc sự đóng góp của các bạn sớm cho tôi để có thể giải pháp tốt cho vụ tới.
Thhank you very much:huh:
 


Xin chào các bạn !!!;)
Mình có vấn đề về cây bắp???:confused:vừa qua gia đinh tôi đã qua 3 vụ bắp nhưng luôn đem lại năng suất thấp nếu bạn nào biêt giống bắp nào có năng suất tốt và chiu hạn tôt . Hy vọng sẽ điuợc sự đóng góp của các bạn sớm cho tôi để có thể giải pháp tốt cho vụ tới.
Thhank you very much:huh:
Trả lời:
Bạn hãy đến các trung tâm nghiên cứu về giống.Hoặc bạn hãy liên hệ với những người trồng bắp có kinh nghiệm.
 
Xin chào các bạn !!!;)
Mình có vấn đề về cây bắp???:confused:vừa qua gia đinh tôi đã qua 3 vụ bắp nhưng luôn đem lại năng suất thấp nếu bạn nào biêt giống bắp nào có năng suất tốt và chiu hạn tôt . Hy vọng sẽ điuợc sự đóng góp của các bạn sớm cho tôi để có thể giải pháp tốt cho vụ tới.
Thhank you very much:huh:
Trả lời:
Bạn hãy đến các trung tâm nghiên cứu về giống.Hoặc bạn hãy liên hệ với những người trồng bắp có kinh nghiệm.
 


Back
Top