Lợn giống Móng Cái thuần chủng

  • Thread starter VÅ© Đình Thanh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Vũ Đình Thanh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Đình Thanh
- Địa chỉ: Xã Bình Khê Huyện Đông Triều Tỉnh Quảng Ninh
- Tel, Fax: 0333870164;0904589952
- email: THANHVDINH52@gmail.com
================================

<p align="center">C&ocirc;ng ty cổ phần giống vật nu&ocirc;i v&agrave; c&acirc;y trồng Đ&ocirc;ng Triều 2006 Địa chỉ: X&atilde; B&igrave;nh Kh&ecirc; huyện Đ&ocirc;ng Triều tỉnh Quảng Ninh: b&aacute;n Lợn giống M&oacute;ng C&aacute;i thuần chủng (lợn c&aacute;i,lợn&nbsp;đực hậu bị)&nbsp;đảm bảo chất lượng gi&aacute; cả hợp l&yacute; ,&nbsp;giao dịch tất cả c&aacute;c ng&agrave;y trong tuần&nbsp;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; li&ecirc;n hệ : Vũ Đ&igrave;nh Thanh:Gi&aacute;m Đốc&nbsp;,ĐT :0904589952;0333870164 .email : <a href="mailto:THANHVDINH52@gmail.com">THANHVDINH52@gmail.com</a></p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top