LỢN PHÚC THUẬN CHẾT HÀNG LOẠT các cơ quan chức lăng vẫn lơ là

  • Thread starter hoangman
  • Ngày gửi
<strong>tất cả c&aacute; hộ chăn nu&ocirc;i từ ph&uacute;c thuận l&ecirc;n tới đại từ lợn chết h&agrave;ng loặt .triệu trứng ban đầu sốt đỏ dồi l&ocirc;n .mọi người d&acirc;n chư&atilde; rất l&agrave; nhiều thuốc nhung kh&ocirc;ng khỏi .mỗi h&ocirc;m chết vai con .đ&agrave;o h&oacute; ch&ocirc;n kh&ocirc;ng kịp .c&oacute; người th&igrave; giấu diếm mang vứt ra s&ocirc;ng g&acirc;y &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường .thảm hại hơn v&agrave; l&agrave;m dịch bệnh lan da diện rộng .ước c&oacute; nh&agrave; t&iacute;nh đến thiệt hại vai trăm triệu đồng .hộ d&acirc;n nu&ocirc;i &iacute;t th&igrave; cũng v&agrave;i chục triệu đồng người d&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;o .cho c&aacute;c cơ quan chức năng .để tim mọi biện ph&aacute;p cứu chữa nhưng hầu như c&aacute;c cơ quan chức năng vẫn lơ l&agrave; để mặc kệ người d&acirc;n .nh&acirc;n d&acirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong sự ủng hộ của nh&agrave; nước</strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LỢN PHÚC THUẬN CHẾT HÀNG LOẠT
- Địa chỉ: phúc tài phúc thuận phổ yên thái nguyên
- Điện thoại: 0974522333 - Fax:
- email: hoângnhtn2003@gmail.com
 
Back
Top