long thành đồng nai cung cấp dế giống dế thịt

  • Thread starter dế mèn long thành đồng nai
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

dế mèn long thành đồng nai

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: dế mèn long thành đồng nai
- Địa chỉ: TÂN HIỆP LONG THÀNH ĐỒNG NAI
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX ::: FaX 0912 669 655
- email: DEMENQUANGPHUONG@GMAIL.COM
================================

<p><font size="5">Trại Dế M&egrave;n Quang Phương T&acirc;n Hiệp - Long Th&agrave;nh&nbsp;- Đồng Nai.</font></p><p><font size="4">Cung cấp Dế giống Dế thịt đặt biệt <strong>hướng dẫn kĩ thuật nu&ocirc;i miễn ph&iacute; cho người mua dế giống.</strong></font></p><p><font size="4">Trại Dế b&aacute;n dế giống qua bưu điện v&agrave; nhận tiền qua thẻ ATM</font></p><p><font size="4">Giao Dế thịt tận nơi ở c&aacute;c tỉnh ĐN,BRVT,HCM,BD v&agrave; giao số lượng nhiều ở c&aacute;c tỉnh miền nam.</font></p><p><font size="4">Mọi thắc mắc qu&yacute; kh&aacute;ch li&ecirc;n hệ đt :0912 669 655 </font></p><p><font size="4">email: <a href="mailto:demenquangphuong@gmail.com">demenquangphuong@gmail.com</a></font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top