lươn đồng phóng sinh

  • Thread starter tran nhung
  • Ngày gửi
Chuyên cung cấp lươn đồng phóng sinh cho nhà Chùa,các tổ chức cá nhân có nhu cầu mua lươn thả phóng sinh vào các ngày rằm mùng 1 hoặc các ngày lễ lớn trong năm
Vui lòng liên hệ 0964182636
 


Chuyên cung cấp lươn đồng phóng sinh cho nhà Chùa,các tổ chức cá nhân có nhu cầu mua lươn thả phóng sinh vào các ngày rằm mùng 1 hoặc các ngày lễ lớn trong năm
Vui lòng liên hệ 0964182636
Hết mình loại trừ những dịch vụ ăn theo như thế này .
Đạo phật luôn lấy từ tâm , tự tánh và tùy duyên là chính .
Vạn pháp vô ngã nên việc phóng sinh không nên chấp ngã quá nhiều mà chỉ nên nghĩ đến hai chữ '' tùy duyên ''
Nhà chùa hay tổ chức nào muốn phóng sinh thì phải nhớ là tùy duyên mà phóng sinh là ra được gặp chúng sinh bị bắt giam hay đánh giết mà phát tâm bồ đề phóng sanh , chứ không chọn đường mua vật phóng sanh .
Nếu muốn phóng sanh mà ra đường đi 3 ngày vẫn gặp được chúng sinh đang bị bắt giam hay đánh giết để phóng sinh thì chúng ta cần phát tâm từ bi để cầu chánh duyên .
Còn nếu duyên phóng sanh đến ...lại không phát tâm phóng sanh ...
 
Hết mình loại trừ những dịch vụ ăn theo như thế này .
Đạo phật luôn lấy từ tâm , tự tánh và tùy duyên là chính .
Vạn pháp vô ngã nên việc phóng sinh không nên chấp ngã quá nhiều mà chỉ nên nghĩ đến hai chữ '' tùy duyên ''
Nhà chùa hay tổ chức nào muốn phóng sinh thì phải nhớ là tùy duyên mà phóng sinh là ra được gặp chúng sinh bị bắt giam hay đánh giết mà phát tâm bồ đề phóng sanh , chứ không chọn đường mua vật phóng sanh .
Nếu muốn phóng sanh mà ra đường đi 3 ngày vẫn gặp được chúng sinh đang bị bắt giam hay đánh giết để phóng sinh thì chúng ta cần phát tâm từ bi để cầu chánh duyên .
Còn nếu duyên phóng sanh đến ...lại không phát tâm phóng sanh ...
Lai phá pic của người khác nữa rồi.
 
Xin lỗi . Tôi nói đúng chứ không sai .
Bạn mới là người thường phá topis của người ta .
Nói cái gì mà đúng, họ đang bán lương c
Xin lỗi . Tôi nói đúng chứ không sai .
Bạn mới là người thường phá topis của người ta .
Họ đang bán lương..chú em mua hay không mua thì cứ ý kiến. Phật là đứa nào? Mà mang vào đây thể hiện!
 
Nói cái gì mà đúng, họ đang bán lương c

Họ đang bán lương..chú em mua hay không mua thì cứ ý kiến. Phật là đứa nào? Mà mang vào đây thể hiện!
Cái này là phóng sinh . Tôi bàn về phóng sinh .
Cái này là ăn theo , lợi dụng . Ai mua là tồng phạm với việc bắt lươn ngoài đồng chứ không phải là phóng sinh .
Không nói nữa .
 


Back
Top