Mai vàng cổ thụ

  • Thread starter Bùi Thiện Quang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

Bùi Thiện Quang

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Thiện Quang
- Địa chỉ: xóm 1 thôn Thu Xà, xã Nghia Hoà, huyện Tư nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi,
- Tel, Fax: 0983532869
- email:
================================

<address><font size="3">Cổ thụ 109 năm tuổi<br />Gốc b&aacute;n k&iacute;nh: 73cm<br />T&aacute;n l&aacute; rộng: 7m<br />Chiều cao từ gốc tới ngọn: 9m<br />C&acirc;y sống tự nhi&ecirc;n, rất đẹp...<br />Gi&aacute; B&aacute;n: 500 triệu.</font></address><address><font size="3">Nếu Ai quan t&acirc;m xin li&ecirc;n hệ theo&nbsp;địa chỉ sau:<br />x&oacute;m 1 th&ocirc;n Thu X&agrave;, x&atilde; Nghĩa Ho&agrave;, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ng&atilde;i</font></address><address><font size="3">SĐT: 0983532869 gặp anh Quang</font></address>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top