màng chống thấm HDPE- sét tổng hợp bentomat

  • Thread starter natico1
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn phongư
- Địa chỉ: Cty TNHH Xây Dựng Vận Tải Thương Mại Nam Tiến
- Tel, Fax: 0466742516 ::: FaX
- email: natico.vn1@gmail.com
================================

<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} h2 {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0in; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; mso-outline-level:2; font-size:18.0pt; font-family:"Times New Roman"; font-weight:bold;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} p {mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0in; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.mw-headline {mso-style-name:mw-headline;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1434013221; mso-list-template-ids:1056212140;} @list l0:level1 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:.5in; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; mso-ansi-font-size:10.0pt; font-family:Symbol;} ol {margin-bottom:0in;} ul {margin-bottom:0in;} --> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> <p>M&agrave;ng chống thấm <a title="HDPE (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=HDPE&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="color: windowtext">HDPE</span></a> l&agrave; nhựa <a title="PE" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/PE"><span style="color: windowtext">PE</span></a> c&oacute; <a title="Ph&acirc;n tử lượng (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ph%C3%A2n_t%E1%BB%AD_l%C6%B0%E1%BB%A3ng&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="color: windowtext">trọng lượng ph&acirc;n tử</span></a> lớn chiếm 97,5%, 2,5% <a title="Than hoạt t&iacute;nh" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Than_ho%E1%BA%A1t_t%C3%ADnh"><span style="color: windowtext">than hoạt t&iacute;nh</span></a> v&agrave; c&aacute;c <a title="Hoạt chất (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ho%E1%BA%A1t_ch%E1%BA%A5t&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="color: windowtext">hoạt chất</span></a> chống <a title="Oxi ho&aacute; (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxi_ho%C3%A1&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="color: windowtext">oxi ho&aacute;</span></a>. Sản phẩm nhựa PE tạo th&agrave;nh qua qu&aacute; tr&igrave;nh <a title="Đồng tr&ugrave;ng hợp (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BB%93ng_tr%C3%B9ng_h%E1%BB%A3p&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="color: windowtext">đồng tr&ugrave;ng hợp</span></a> của c&aacute;c ph&acirc;n tử <a title="Etylen" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Etylen"><span style="color: windowtext">etylen</span></a> (C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>) với nhau dưới điều kiện nhiệt độ, &aacute;p suất v&agrave; x&uacute;c t&aacute;c th&iacute;ch hợp hay c&ograve;n gọi l&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh Polime ho&aacute;. Kh&iacute; etylen được tạo ra từ qu&aacute; tr&igrave;nh craking dầu th&ocirc;.</p> <h2><span class="mw-headline"><span style="font-size: 12pt">Khả năng chống chịu</span></span><span style="font-size: 12pt"></span></h2> <p>C&oacute; khả năng kh&aacute;ng tia tử ngoại (UV), chịu được h&oacute;a chất</p> <h2><span class="mw-headline"><span style="font-size: 12pt">Ứng dụng</span></span><span style="font-size: 12pt"></span></h2> <ul><li class="MsoNormal">D&ugrave;ng l&agrave;m lớp l&oacute;t dải dưới đ&aacute;y c&aacute;c <a title="B&atilde;i ch&ocirc;n lấp (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A3i_ch%C3%B4n_l%E1%BA%A5p&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="color: windowtext">b&atilde;i ch&ocirc;n lấp</span></a> chất thải rắn, c&oacute; t&aacute;c dụng ngăn kh&ocirc;ng cho nước r&aacute;c ngấm ra m&ocirc;i trường b&ecirc;n ngo&agrave;i. </li><li class="MsoNormal">Chống thấm cho c&aacute;c ao, hồ tự nhi&ecirc;n ở c&aacute;c khu vực đất c&aacute;t. </li><li class="MsoNormal">Chống thấm đập thủy lợi, k&ecirc;nh dẫn d&ograve;ng. </li><li class="MsoNormal">Chống thấm cho c&aacute;c ao nu&ocirc;i trồng thủy sản tr&ecirc;n c&aacute;t. </li><li class="MsoNormal">Chống thấm cho c&aacute;c b&atilde;i thải xỉ của c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y nhiệt điện, c&aacute;c khu vực khai th&aacute;c kho&aacute;ng sản </li><li class="MsoNormal">Chống thấm cho c&aacute;c bồn chứa, bể chứa xăng dầu... </li></ul> <p>1. Ứng dụng trong nu&ocirc;i trồng thủy sản</p> <p>M&agrave;ng chống thấm hdpe c&oacute; thể được sử dụng khi x&acirc;y dựng hồ nu&ocirc;i t&ocirc;m tr&ecirc;n đất c&aacute;t, đất chua ph&egrave;n v&agrave; c&aacute;c loại đất xấu kh&aacute;c; cải tạo ao hồ cũ (<a title="Nhiễm ph&egrave;n (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nhi%E1%BB%85m_ph%C3%A8n&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="color: windowtext">nhiễm ph&egrave;n</span></a>, <a title="Nhiễm bẩn (trang chưa được viết)" href="http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nhi%E1%BB%85m_b%E1%BA%A9n&amp;action=edit&amp;redlink=1"><span style="color: windowtext">nhiễm bẩn</span></a>); bảo vệ nguồn nước, tr&aacute;nh sự x&acirc;m nhập của vi khuẩn v&agrave; sinh vật...</p> <p><em>C&aacute;c ưu điểm</em></p> <p>a. Chủ động giữ nước:</p> <p>Kh&ocirc;ng mất nước do thấm, giảm chi ph&iacute; bơm nước v&agrave;o hồ Bảo đảm chiều s&acirc;u mực nước trong hồ theo y&ecirc;u cầu, duy tr&igrave; được mất độ t&ocirc;m theo c&aacute;c mực nước thiết kế</p> <p>b. Bảo đảm lượng oxy trong nước:</p> <p>Ngăn ngừa hiện tượng lắng đọng oxy xuống lớp b&ugrave;n mềm nh&atilde;o dưới đ&aacute;y ao, giảm lượng ti&ecirc;u hao oxy do sinh vật sống trong nền đất dứơi đ&aacute;y ao, giảm được thiết bị sục kh&iacute; v&agrave; giảm chi ph&iacute; điện để tạo oxy.</p> <p>c. Duy tr&igrave; chất lượng nước v&agrave; cải thiện tỉ lệ chuyển đổi thức ăn:</p> <p>Loại trừ nước đục do x&oacute;i m&ograve;n bờ hoặc do lớp b&ugrave;n đất mềm dưới đ&aacute;y hồ g&acirc;y ra Do lượng nước trong ao &iacute;t thay đổi n&ecirc;n dễ d&agrave;ng duy tr&igrave; h&agrave;m lượng oxy h&ograve;a tan, độ chua, độ mặn tron ao Bề mặt cứng v&agrave; trơn l&aacute;ng của m&agrave;ng HDPE bảo đảm dễ d&agrave;ng rửa sạch đ&aacute;y hồ trước khi cho nước v&agrave;o. Nước chất lượng xấu như nước nhiễm chua ph&egrave;n, hữu cơ, x&aacute;c động vật, vi khuẩn trong nền đ&aacute;y ao kh&ocirc;ng thể th&acirc;m nhập v&agrave;o ao. Đ&aacute;y hồ cứng, sạch bảo đảm thức ăn kh&ocirc;ng lẫn v&agrave;o lớp b&ugrave;n mềm dưới đ&aacute;y ao n&ecirc;n cải thiện được tỉ lệ chuyển đổi thức ăn, tăng khả năng ăn của t&ocirc;m dưới đ&aacute;y. Chất lượng nước tốt v&agrave; đ&aacute;y hồ sạch bảo đảm t&ocirc;m khỏe mạnh v&agrave; kh&ocirc;ng bị nhiễm bẩn n&ecirc;n chất lượng t&ocirc;m cao hơn.</p> <p>d. Giảm rủi ro bệnh tật</p> <p>Bề mặt trơn cứng của m&agrave;ng HDPE dễ d&agrave;ng diệt khuẩn sau khi thu hoạch. Nước trong hồ được c&aacute;ch ly triệt để với m&ocirc;i trường đất b&ecirc;n ngo&agrave;i n&ecirc;n ngăn ngừa được sự ph&aacute;t triển của k&yacute; sinh tr&ugrave;ng hay sinh vật mang mầm bệnh kh&aacute;c m&agrave; n&oacute; thường t&iacute;ch tụ trong lớp đất mềm yếu dưới đ&aacute;y ao. Thường th&igrave; kh&ocirc;ng cần phải d&ugrave;ng thuốc mạnh n&ecirc;n t&ocirc;m kh&ocirc;ng bị nhiễm thuốc v&agrave; v&igrave; vậy chi ph&iacute; chế biến thấp hơn. Nếu hồ bị nhiễm bệnh, c&oacute; thể khử tr&ugrave;ng dễ d&agrave;ng v&agrave; nhanh ch&oacute;ng đư hồ trở lại sử dụng.</p> <p>e. Thuận tiện cho thu hoạch</p> <p>Nhờ bề mặt trơn cứng của đ&aacute;y v&agrave; bờ ao n&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c thu hoạch dễ d&agrave;ng v&agrave; kh&ocirc;ng bị thất tho&aacute;t do t&ocirc;m lẫn trong b&ugrave;n hoặc ẩn nấp trong c&aacute;c hang lỗ. Thời gian thu hoạch nhanh hơn, sức khỏe v&agrave; vệ sinh tốt hơn, do đ&oacute; chất lượng sản phẩm khi đưa đến nh&agrave; m&aacute;y chế biến bảo đảm tốt hơn.</p> <p>f. Dễ d&agrave;ng l&agrave;m vệ sinh</p> <p>C&aacute;c hệ thống tho&aacute;t nước tự l&agrave;m sạch đ&aacute;y ao c&oacute; thể dễ d&agrave;ng lắp đặt với m&agrave;ng HDPE Trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i, c&aacute;c chất thải v&agrave; cặn b&atilde; c&oacute; thể được ph&aacute;t hiện dễ d&agrave;ng v&agrave; dọn sạch theo y&ecirc;u cầu. Sau khi thu hoạch, c&ocirc;ng t&aacute;c vệ sinh đ&aacute;y hồ v&agrave; diệt khuẩn rất dễ d&agrave;ng thường l&agrave; bằng c&aacute;ch rửa nước v&agrave; phơi nắng với nh&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave; thời gian &iacute;t hơn nhiều so với ao đất.</p> <p>i. Quay v&ograve;ng thời vụ nhanh</p> <p>R&uacute;t ngắn thời gian l&agrave;m vệ sinh v&agrave; phơi ao diệt khuẩn, thường chỉ trong v&ograve;ng 7 đến 10 ng&agrave;y trong khi ao đất phải mất gần 1 th&aacute;ng. Kh&ocirc;ng mất thời gian nạo v&eacute;t, sửa chữa bờ ao, kh&ocirc;ng tốn thời gian v&agrave; chi ph&iacute; cho việc khử ph&egrave;n.</p> <p>k. Bảo vệ m&ocirc;i trường ao nu&ocirc;i tốt hơn</p> <p>Đ&aacute;y v&agrave; bờ ao kh&ocirc;ng bị x&oacute;i lỡ, loại trừ được tạp chất v&agrave; b&ugrave;n đất trong ao nu&ocirc;i Quan s&aacute;t đ&aacute;y v&agrave; bờ hồ tốt hơn, dễ d&agrave;ng nhận biết sự ph&aacute;t triển của t&ocirc;m, sự sinh trưởng của tảo.v.v... Dể d&agrave;ng lắp đặt hệ thống xả chất bẩn, bảo đảm chất lượng nước trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i</p> <p>l. Chi ph&iacute; vận h&agrave;nh v&agrave; bảo tr&igrave; thấp hơn</p> <p>Giảm chi ph&iacute; bảo dưỡng như c&ocirc;ng t&aacute;c bồi đắp bờ ao, sửa chữa đ&aacute;y ao Giảm chi ph&iacute; trong c&ocirc;ng t&aacute;c thu hoạch, l&agrave;m vệ sinh, diệt khuẩn, khử ph&egrave;n Giảm chi ph&iacute; thức ăn v&agrave; chi ph&iacute; bơm nước, sục kh&iacute;, bơm oxy Ao nu&ocirc;i c&oacute; thể được thiết kế s&acirc;u v&agrave; rộng hơn n&ecirc;n vừa giảm được chi ph&iacute; nh&acirc;n c&ocirc;ng vừa tăng mật độ con giống.</p> <p>n. Sản lượng ổn định v&agrave; chất lượng cao hơn</p> <p>Do bảo đảm được chất lượng nước, giảm rủi ro bệnh tật n&ecirc;n &iacute;t dịch bệnh bất thường, sản lượng được ổn định. Chiều s&acirc;u nước trong ao c&oacute; m&agrave;ng HDPE từ 1,6m đến 1,8m, mật độ con giống được thả khoảng 50con/m2, cao gấp 1,5 đến 2 lần so với ao đất thường c&oacute; mực nước khoảng 0,8m đến 1,2m, v&igrave; vậy sản lượng cao hơn. Đ&aacute;y ao sạch, chất lượng nước tốt, hệ số chuyển đổi thức ăn bảo đảm n&ecirc;n t&ocirc;m khoẻ mạnh v&agrave; kh&ocirc;ng bị nhiễm bẩn.</p> <p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ :</p><p>Mr L&ecirc; Minh Tiến ( Gi&aacute;m Đốc) 0912644988 <br /></p> <p>Nguyễn Văn Phong (PKD) 0917175686&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Cty TNHH X&acirc;y Dựng Vận Tải Thương Mại Nam Tiến</p> <p>Tầng 2 &ndash; T&ograve;a Nh&agrave; 21 &ndash; Ng&otilde; 62 &ndash; Nguyễn Ch&iacute; Thanh &ndash; Đống Đa &ndash; H&agrave; Nội</p> <p>Tel : 0466742516&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax: 0462734837&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> <p>Mail: <a href="mailto:natico.vn1@gmail.com">natico.vn1@gmail.com</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; web: namtien.net</p>
 


Mng chống thấm Bentomat GCL

MÀNG CHỐNG THẤM ĐẤT SÉT TỔNG HỢP BENTOMAT GCL - CETCO
1. GIỚI THIỆU:
Màng chống thấm Bentomat GCL có độ dày < 6mm được tạo thành bởi một lớp đất sét tổng hợp(sodium bentonite ) kẹp giữa hai lớp vải địa kỹ thuật, sử dụng trong các ứng dụng môi trường, có tác dụng chống thấm nhỏ hơn từ 10-100 lần so với lớp đất sét luyện (đầm nén) dày 60-90cm. Ngoài ra CETCO còn sản xuất tấm GCL đặc biệt được tráng phủ lớp nhựa ở một mặt có hệ số thấm nhỏ hơn từ 10 đến 1000 lần so với các tấm GCL thông dụng.
gcls_h1.jpg

Hai lớp áo bằng vải địa kỹ thuật có khả năng kháng các tác động hóa lý của môi trường, được dệt xuyên kim với nhau nhằm tăng khả năng gia cường ổn định nền móng và tăng khả năng kháng bóc tách để bảo vệ lớp bentonite.
Lớp đất sét tổng hợp có hệ số thấm rất nhỏ và hệ số trương nở gấp 15 lần khi ngậm nước, giúp hình thành một lớp chống thấm dạng keo có khả năng tự hàn các vết chọc thủng.
tamtan4%2520copy_jpg_thumb.jpg

2. ỨNG DỤNG:
. Lót đáy bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh: GCL được sử dụng để lót đáy ô chôn lấp rác hợp vệ sinh theo quy trình tiêu chuẩn môi trường nhằm ngăn chặn nước rỉ rác nhiễm bẩn ra môi trường xung quanh.
. Lót đáy ao, hồ, bồn bể chứa chất nhiễm bẩn: GCL được sử dụng để lót đáy các hồ chứa chất bẩn bởi khả năng chống thấm tốt đồng thời giải quyết được vấn đề nền đất ở các khu vực này.
. Phủ đóng bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh: GCL cũng được sử dụng để phủ đóng bãi chôn lấp rác một cách hợp vệ sinh, nhằm giải quyết các vấn đề môi trường như ngăn nước mưa, thu khí ga, ngăn mùi, chống ô nhiễm, v.v. GCL đặc biệt phù hợp với lớp mái dốc bởi độ bền kéo cao và hệ số ma sát lớn.
101-0177_IMG-W(1).jpg

. Lót đáy các khu chứa quặng mỏ: GCL cũng được sử dụng để lót đáy các khu vực chứa bùn mỏ, khu vực chứa quặng để xử lý, v.v. Ưu điểm nối bật của màng GCL là dễ dàng thi công trong các khu vực điều kiện thi công khó khăn, vùng núi, v.v.
slide_3%2520copy_jpg_thumb.jpg

. Lót ao hồ giữ nước khu vui chơi giải trí: Với khả năng tự hàn và việc thi công đơn giản, GCL đặc biệt phù hợp để chống thấm và lưu giữ nước các ao hồ khu vui chơi giải trí, ao cá cảnh, hồ sân golf.
. Chống thấm đê, đập, kênh mương: GCL được sử dụng để chống thấm đê, đập thủy điện, kênh mương thủy lợi, phát huy khả năng chống thấm của bentonite và khả năng kháng cắt của các lớp vải địa kỹ thuật.
Nenthead2-W(1).jpg

3. KHẢ NĂNG CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG:
Có khả năng kháng các tác động hóa học của môi trường, đặc biệt là môi trường độc hại, nhiễm bẩn. Không độc hại tới môi trường.
slide_4%2520copy_jpg_thumb.jpg

4. ĐẶC TÍNH CHÍNH:
Hệ số thấm rất nhỏ, ≤ 5x10-9cm/giây
Độ dày khô tổng cộng 6mm
Độ bền kháng chọc thủng tới 1600N
Khối lượng bentonite 3600g/m2 ( 0% độ ẩm )
DSC00257%2520copy_jpg_thumb.jpg

5. LỢI ÍCH:
Chịu được các tác động hóa lý của môi trường. Không bị hiệu ứng khô/nứt như đất sét truyền thống.
Tiết kiệm chi phí vận tải so với vật liệu đất sét truyền thống tới 150 lần
Tăng không gian chôn lấp rác 1m trên toàn bộ bãi.
Chất lượng được kiểm soát đồng nhất
Thi công nhanh chóng, đơn giản, không đòi hỏi phương pháp ghép nối đặc biệt
ISO 9001-2000
ISO 14000
Để biết thêm thông tin chi tiết liên lạc theo địa chỉ:
Công ty TEINCO - Phòng 1606 nhà 34T khu ĐTM Trung hòa-Nhân Chính, Hà Nội
Mr Giap- Mobile: 0977.514.584
website: http://teinco.com.vn/
Email : Giapnhu84@yahoo.com.vn
http://my.opera.com/giapnhu84/blog/
 


Back
Top