• Chú ý : Chuyên mục Cây thuốc nam chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu và tham khảo.Không được tự ý sử dụng khi chưa có ý kiến của thầy thuốc.

MIỀN TRUNG Mấy anh , chị cho em hỏi đây là loại gì ah ?

  • Thread starter xromantic
  • Ngày gửi
X

xromantic

Lữ khách
#1
Em làm trong lĩnh vực vận chuyển ( forwarder ) . Em có vận chuyển 1 lô hàng về kho CFS nhưng khach hàng quá ngày chưa đến nhận hàng .
Trong đó là hàng này : cho em hỏi đây là loại nấm gì ah ????
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3Dhttp%3A%2F%2Fs376.photobucket.com%2Fuser%2Fxromantic285%2Fmedia%2FIMG_0617_zps4mjs9rds.jpg.html%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fi376.photobucket.com%2Falbums%2Foo208%2Fxromantic285%2FIMG_0617_zps4mjs9rds.jpg&hash=33b6a89b8da78987f956beb9b9b73ec4

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi376.photobucket.com%2Falbums%2Foo208%2Fxromantic285%2FIMG_0628_zpstgpmvf8b.jpg&hash=14947b1eed26f38eab38c2fee5c619b0

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi376.photobucket.com%2Falbums%2Foo208%2Fxromantic285%2FIMG_0623_zpsyddvfqfd.jpg&hash=f3c7cc9ceb1143cddcaef8c1242090f0

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi376.photobucket.com%2Falbums%2Foo208%2Fxromantic285%2FIMG_0622_zpsgj7bxhr7.jpg&hash=9979461c1bc82fb94cc8eda717549cf3

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi376.photobucket.com%2Falbums%2Foo208%2Fxromantic285%2FIMG_0621_zpsk8jrbvqn.jpg&hash=c2554cce43edc60d50623093e5950be4
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi376.photobucket.com%2Falbums%2Foo208%2Fxromantic285%2FIMG_0618_zpsdbnpbr8k.jpg&hash=c6abdcc4b8af6a99facb46a36c046293

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi376.photobucket.com%2Falbums%2Foo208%2Fxromantic285%2FIMG_0617_zps4mjs9rds.jpg&hash=9d467cfa097d62d4614450eb4c227ffd
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi376.photobucket.com%2Falbums%2Foo208%2Fxromantic285%2FIMG_0616_zpsymhwlegi.jpg&hash=ca25541ef0c4d1d6fd9c86c641fe7951
 

dangthequang

dangthequang

Biết là không thể dấu nhưng vẫn cố dấu
#6
bó tay .
có nấm linh chi kìa .liên hệ
Bui The Huynh thử nấm đố có mua không
 
N

nguyennghiep

Lữ khách
#8
Em làm trong lĩnh vực vận chuyển ( forwarder ) . Em có vận chuyển 1 lô hàng về kho CFS nhưng khach hàng quá ngày chưa đến nhận hàng .
Trong đó là hàng này : cho em hỏi đây là loại nấm gì ah ????
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BURL%3Dhttp%3A%2F%2Fs376.photobucket.com%2Fuser%2Fxromantic285%2Fmedia%2FIMG_0617_zps4mjs9rds.jpg.html%5D%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fi376.photobucket.com%2Falbums%2Foo208%2Fxromantic285%2FIMG_0617_zps4mjs9rds.jpg&hash=33b6a89b8da78987f956beb9b9b73ec4

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi376.photobucket.com%2Falbums%2Foo208%2Fxromantic285%2FIMG_0628_zpstgpmvf8b.jpg&hash=14947b1eed26f38eab38c2fee5c619b0

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi376.photobucket.com%2Falbums%2Foo208%2Fxromantic285%2FIMG_0623_zpsyddvfqfd.jpg&hash=f3c7cc9ceb1143cddcaef8c1242090f0

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi376.photobucket.com%2Falbums%2Foo208%2Fxromantic285%2FIMG_0622_zpsgj7bxhr7.jpg&hash=9979461c1bc82fb94cc8eda717549cf3

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi376.photobucket.com%2Falbums%2Foo208%2Fxromantic285%2FIMG_0621_zpsk8jrbvqn.jpg&hash=c2554cce43edc60d50623093e5950be4
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi376.photobucket.com%2Falbums%2Foo208%2Fxromantic285%2FIMG_0618_zpsdbnpbr8k.jpg&hash=c6abdcc4b8af6a99facb46a36c046293

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi376.photobucket.com%2Falbums%2Foo208%2Fxromantic285%2FIMG_0617_zps4mjs9rds.jpg&hash=9d467cfa097d62d4614450eb4c227ffd
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fi376.photobucket.com%2Falbums%2Foo208%2Fxromantic285%2FIMG_0616_zpsymhwlegi.jpg&hash=ca25541ef0c4d1d6fd9c86c641fe7951
nấm cây chò chỉ
 

Đối tácTop