Máy ấp trứng, gà lai Mỹ, gà Cao Lãnh

  • Thread starter gacaolanh
  • Ngày gửi
G

gacaolanh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: gacaolanh
- Địa chỉ: ap 6-Vinh Loc- Bình Chánh- TP HCM
- Tel, Fax: ::: FaX :08 54 28 38 68
- email: gacaolanh@gmail.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>GIA Đ&Igrave;NH CHĂN NU&Ocirc;I G&Agrave; LAI, G&Agrave; CAO L&Atilde;NH, G&Agrave; MỸ, G&Agrave; TRE... BỔN DỮ<br /></p><p>NGO&Agrave;I&nbsp; RA L&Agrave;M M&Aacute;Y ẤP TRỨNG TỰ ĐỘNG, LINH KIỆN NHẬT BẢN, BẢO H&Agrave;NH 1 NĂM, ẤP NỞ CAO, G&Agrave; CON KHỎE DỂ NU&Ocirc;I, GI&Aacute; M&Aacute;Y ẤP 200 TRỨNG L&Agrave; 1,3T<br /></p><p>VUI L&Ograve;NG V&Agrave;O TRANG WEP: ganoicaolanh.vn ĐỂ BIẾT TH&Ecirc;M TH&Ocirc;NG TIN<br /></p><p>H&Acirc;N HẠNH CH&Agrave;O Đ&Oacute;N C&Aacute;C BẠN.</p>
 
Back
Top