Máy ấp trứng

  • Thread starter gacaolanh
  • Ngày gửi
G

gacaolanh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: gacaolanh
- Địa chỉ: ap 6-Vinh Loc- Bình Chánh- TP HCM
- Tel, Fax: 0928583535
- email: gacaolanh@gmail.com
================================

<p>1. B&aacute;n m&aacute;y ấp trứng đảo tay, b&aacute;n tự động, linh kiện Nhật&nbsp; bản, H&agrave;n quốc. Mẫu m&atilde; đẹp, b&ecirc;n trong c&oacute; lớp nh&ocirc;m giử nhiệt v&agrave; điều h&ograve;a nhiệt độ. Tỉ lệ ấp nở cao, hơn 90%. G&agrave;, vit, chim con ra khỏe dể nu&ocirc;i. hướng dẫn t&acirc;n t&igrave;nh c&aacute;ch nu&ocirc;i&nbsp; khi mới nở c&ograve;n nhỏ đạt hiệu quả cao, đ&atilde; 10 năm chăn nu&ocirc;i đ&uacute;t kết kinh nghiệm.</p><p>M&aacute;y ấp 200 trứng g&agrave; ta, 300 trứng g&agrave; tre giao động khoảng 1.3 đến 1.5 triệu, t&ugrave;y kh&aacute;ch h&agrave;ng chọn Analog hay digital.</p><p>2. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n cung cấp c&aacute;c giống g&agrave;: g&agrave; lai, g&agrave; cao l&atilde;nh.... bổn dữ</p><p>Vui l&ograve;ng v&agrave;o trang <a href="http://www.ganoicaolanh.vn/">WWW.ganoicaolanh.vn</a> để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin</p><p>H&acirc;n hạnh ch&agrave;o đ&oacute;n qu&iacute; kh&aacute;ch.</p>
 


Bác úp hìmh ảnh của máy (kể cả bên trong máy) cho mọi người xem thì thông tin mua, bán sẽ chi tiết hơn.
Chúc mua mau, bán đắt .
 
Tôi muốn mua 1 máy loại digital; bác có giao hàng đến chỗ mình được không? (Q. Bình Thạnh, TP. HCM)
Nghiêm
phone 0908.457989
 


Back
Top