Máy bơm nước Đài Loan thương hiệu NTP

  • Thread starter huynhvanlam
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH NATION PUMP
- Địa chỉ: NA6, KCN Mỹ Phước II, Bến Cát, Bình Dương.
- Tel, Fax: 0650 3 567 789::: FaX 06503 567 782
- email: hvltrading@yahoo.com
================================

<p><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">Hơn 35 năm sản xuất v&agrave; kinh doanh m&aacute;y bơm nước n&ecirc;n sản phẩm m&aacute;y bơm nước của Cty NATION PUMP đ&atilde; nổi tiếng tr&ecirc;n nhiều quốc gia.</span></p><p><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">Cty NATION PUMP cam kết c&aacute;c sản phẩm m&aacute;y bơm nước của c&ocirc;ng ty kinh doanh đều bảo đảm chất lượng theo ti&ecirc;u chuẩn ISO 9001 v&agrave; chế độ bảo h&agrave;nh chu đ&aacute;o, tất cả sản phẩm đều được bảo h&agrave;nh 2 năm. <br />Đặc biệt trong th&aacute;ng 9,10 cty NATION PUMP&nbsp;c&oacute; chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i giảm gi&aacute; 30% cho tất cả mặt h&agrave;ng m&aacute;y bơm của cty.</span></span></p><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</span></span></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"> <p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt">Mr. L&acirc;m:0123 927 1439</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">Mời c&aacute;c bạn gh&eacute; thăm trang web:www.herchuan.com.tw</span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;</p></span></span></span>
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top