Máy cày John Deere

  • Thread starter thanhquan76
  • Ngày gửi
T

thanhquan76

Guest
#1
<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n m&aacute;y c&agrave;y John Deere nhập khẩu từ Ch&acirc;u &Acirc;u, gi&aacute; cả phải chăng, mua về l&agrave; sử dụng ngay, h&agrave;ng tốt 100%. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể nhập h&agrave;ng trực tiếp từ t&ugrave;y theo nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p><p>Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c loại m&aacute;y MF, Ford,...</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; sẳn c&aacute;c loại m&aacute;y trong kho như : JD 3040, JD4050, JD2650, Ford 8210, MF3085, MF3065, MF294,....</p><p>&nbsp;Mọi nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i Mr. Qu&acirc;n 0996003390, email: quanthai02@yahoo.com.vn</p><p>&nbsp;H&acirc;n hạnh được phục vụ Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh Quân
- Địa chỉ: Bình Chánh
- Điện thoại: 0996003390 - Fax:
- email: quanthai02@yahoo.com.vn
 

vovanquan

Nhà nông nghiệp dư
#2
Chào anh Quân

Chúng tôi cần bán máy cày John Deere nhập khẩu từ Châu Âu, giá cả phải chăng, mua về là sử dụng ngay, hàng tốt 100%. Chúng tôi có thể nhập hàng trực tiếp từ tùy theo nhu cầu của khách hàng.
Ngoài ra chúng tôi còn có các loại máy MF, Ford,...
Chúng tôi có sẳn các loại máy trong kho như : JD 3040, JD4050, JD2650, Ford 8210, MF3085, MF3065, MF294,....
Mọi nhu cầu của khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi Mr. Quân 0996003390, email: quanthai02@yahoo.com.vn
Hân hạnh được phục vụ Quý Khách Hàng


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh Quân
- Địa chỉ: Bình Chánh
- Điện thoại: 0996003390 - Fax:
- email: quanthai02@yahoo.com.vn
Anh có thể up 1 bản chi tiết vế các loại máy, giá từng lọai máy không? để ACM nào có nhu cầu và hợp túi tiền thì đến coi chất lượng máy, chứ nhiều ACM ở xa không đi tới lui hòai được .