Mấy chậu lan Ngọc điểm đai châu rừng mình mới trồng nè!

  • Thread starter nhatkhoa
  • Ngày gửi
nhatkhoa

nhatkhoa

Thành viên mới
#1
Mấy chậu lan Ngọc điểm đai châu rừng mình mới trồng nè!

Có cái chậu lan bằng Tre tự làm nữa
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fwp-includes%2Fimages%2Fsmilies%2Ficon_smile.gif%3Fm%3D1306902123g&hash=b920412ebd63b842ca5cbbb2f1c7ee91


Tuy xấu mà mộc mạc nhỉ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkhoaa.files.wordpress.com%2F2011%2F09%2F20110914-070717.jpg%3Fw%3D500&hash=e151dfe23201f21e2118bb229dc89060

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkhoaa.files.wordpress.com%2F2011%2F09%2F20110914-070725.jpg%3Fw%3D500&hash=4b4ef7b8c46819152e7239966505c138

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fkhoaa.files.wordpress.com%2F2011%2F09%2F20110914-070731.jpg%3Fw%3D500&hash=7b606378ddbac16e0c8b8b1422e36d20
 

Đối tác


Top