MÁY ĐAI NIỀNG THÙNG

  • Thread starter daihungthinh
  • Ngày gửi
D

daihungthinh

Guest
#1
<div class="title1"> <div style="padding-top: 10px; padding-left: 55px"> Chi Tiết Sản Phẩm</div> </div> <div class="style1"><img width="150px" height="130" border="0" style="margin-left: 12px; margin-right: 12px; margin-top: 17px; float: left; clear: both" src="http://daihungthinhmachine.com/Hinh%20CTSP/2.jpg" /></div> <br /> <font color="red">T&ecirc;n sản phẩm: M&aacute;y Đai Niềng Th&ugrave;ng Model EX-100 TAIWAN</font> <hr /> Khuyến m&atilde;i : <hr /> Gi&aacute; b&aacute;n: 0 VNĐ <hr /> Trạng th&aacute;i : C&ograve;n h&agrave;ng <br /><br /><a href="http://daihungthinhmachine.com/chitiet.php?thamso=giohang_xuly_session&amp;id=195"> <img border="0" src="http://daihungthinhmachine.com/images/mua-hang.jpg" /> </a> <br /> <br /><br /> <font size="2" face="Arial"> </font> <div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; background-color: #ffffff"><font size="2" face="Arial">- Phương thức đai niềng: H&agrave;n nhiệt</font></div> <div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; background-color: #ffffff"><font size="2" face="Arial">- K&iacute;ch thước kiện h&agrave;ng nhỏ nhất: 60mm</font></div> <div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; background-color: #ffffff"><font size="2" face="Arial">- K&iacute;ch thước&nbsp;kiện h&agrave;ng&nbsp;lớn nhất: Kh&ocirc;ng giới hạn</font><br /> <font size="2" face="Arial">- Chiều rộng d&acirc;y đai sử dụng cho m&aacute;y: 5mm - 15.5mm</font></div> <div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; background-color: #ffffff"><font size="2" face="Arial">- Lực căng của m&aacute;y: C&oacute; thể điều chỉnh được đến Max 60Kgs<br /> - Tốc độ g&oacute;i: 1.5 gi&acirc;y/v&ograve;ng</font></div> <div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; background-color: #ffffff"><font face="Arial"><font size="2">- Nguồn điện: 220V/1PH/50Hz/0.66Kw</font></font></div> <div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; background-color: #ffffff"><font face="Arial"><font size="2">- K&iacute;ch thước m&aacute;y: 895 x 565 x 735(mm)</font></font></div> <div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; background-color: #ffffff"><font size="2" face="Arial">- Trọng lượng m&aacute;y: 80Kgs</font></div> <div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; background-color: #ffffff"><br /> <font size="2" face="Arial">&nbsp;&nbsp;<strong><u>Ưu điểm của m&aacute;y</u></strong>:</font></div> <div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; background-color: #ffffff"><font size="2" face="Arial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Th&ugrave;ng k&iacute;n, sử dụng trong m&ocirc;i trường bụi bẩn.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Motor tự động tắt nếu m&aacute;y ngừng hoạt động sau 60gi&acirc;y.<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Điều chỉnh được độ d&agrave;i hay ngắn của d&acirc;y ph&oacute;ng ra</font><div><span style="font-size: medium">Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin chi tiết kh&aacute;c xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ theo số điện thoại <span style="font-size: xx-large">0918.599.290</span>&nbsp; gặp Mr. NGHIỆP &nbsp;để được tư vấn v&agrave; ch&agrave;o gi&aacute; cạnh tranh!!!</span></div> <div><span style="font-size: medium">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium">Được sự tin tưởng của kh&aacute;ch h&agrave;ng l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của C&ocirc;ng Ty ch&uacute;ng t&ocirc;i!</span></div> <div><span style="font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH THIẾT BỊ Đ&Oacute;NG G&Oacute;I ĐẠI HƯNG THỊNH</span></div> <div><span style="font-size: medium">Địa Chỉ : 12 C&ocirc; Bắc, Phường 2, Quận Ph&uacute; Nhuận, Tp.HCM</span></div> <div><span style="font-size: medium">HotLine : 0918599290 -(08) 36019991 &nbsp; fax: (08)39900913</span></div> <div><span style="font-size: medium">WebSite : WWW.DAIHUNGTHINHMACHINE.COM</span></div> <div><span style="font-size: medium">Email:ndaihungthinh@gmail.com</span></div> <h1><span style="font-size: medium"><br /> </span></h1></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: daihungthinh
- Địa chỉ: 12 Cô Bắc, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Điện thoại: 0918599290 - Fax:
- email: ndaihungthinh@gmail.com
 

ngocgiau

Lữ khách
#4
Chi Tiết Sản PhẩmTên sản phẩm: Máy Đai Niềng Thùng CHALI Model :JN-740 TAIWAN [HR][/HR] Khuyến mãi : [HR][/HR] Giá bán: 0 VNĐ [HR][/HR] Trạng thái : Còn hàng
- Phương thức đai niềng: Hàn nhiệt
- Kích thước kiện hàng nhỏ nhất: 60mm
- Kích thước kiện hàng lớn nhất: Không giới hạn
- Chiều rộng dây đai sử dụng cho máy: 12mm - 15.5mm

- Lực căng của máy: Có thể điều chỉnh được đến Max 60Kgs
- Tốc độ gói: 1.5 giây/vòng

- Nguồn điện: 220V/1PH/50Hz/0.66Kw
- Kích thước máy: 954 x 690 x 1140(mm)
- Trọng lượng máy: 100 Kgs

Ưu điểm của máy:

- Máy dùng để niềng các Pallet nặng
- Motor tự động tắt nếu máy ngừng hoạt động sau 60giây.
- Điều chỉnh được độ dài hay ngắn của dây phóng ra

 

ngocgiau

Lữ khách
#5
- dịch vụ sửa chữa bảo trì máy đai niềng thùng, phụ tùng, linh kiện thay thế các loại máy
 

ngocgiau

Lữ khách
#18
- dịch vụ sửa chữa bảo trì máy đai niềng thùng.... Phụ tùng, linh kiện thay thế các loại máy.