Máy đo độ ẩm lúa, gạo, bột, các loại hạt nông sản...GMK303RS

  • Thread starter hoangan.jp@gmail.com
  • Ngày gửi
H

hoangan.jp@gmail.com

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH XNK Thiết Bị Đông Á
- Địa chỉ: 50 Nguyễn Viết Xuân - TX - HN
- Tel, Fax: 04 22463722 - 0977261085 fax 0435682196
- email: hoangan.jp@gmail.com
================================

<p>M&aacute;y đo độ ẩm gạo v&agrave; ngũ cốc, bột, c&aacute;c laọi hạt n&ocirc;ng sản GMK 303 RS</p><p> <span class="spm-text">Model: GMK-303 RS</span></p><table width="100%" cellspacing="3" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td class="spm-text"><table width="100%" cellspacing="6" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr><td class="spm-text">H&atilde;ng sản xuất</td> <td class="spm-text"><a class="product_title" href="http://www.eievn.com/home/supply.asp?iSup=37"> GWON - KOREA</a></td> <td class="spm-text">Số lượt xem:23</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="spm-text">Bảo h&agrave;nh</td> <td class="spm-text"> 12 th&aacute;ng</td> <td class="spm-text">&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody></table></td> </tr> <tr> <td class="spm-text">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="spm-text"><p><strong><u>C&Aacute;C ĐẶC T&Iacute;NH KỸ THUẬT:</u></strong></p> <p>- Dải đo:</p> <p>Gạo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 9,8% ~ 26,0%</p> <p>Gạo Lức&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 9,8% ~ 26,0%</p> <p>Th&oacute;c&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 8,5% ~ 30,0%</p> <p>L&uacute;a mạch&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 8,3% ~ 30,0%</p> <p>Ngũ cốc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 8,5% ~ 25,0%</p> <p>Đỗ tương&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 8.5%~21.%</p> <p>Ng&ocirc;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 8.7%~22.8%</p> <p>Bột&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 9.0%~30.0%</p> <p>L&uacute;a m&igrave;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :9,0% ~ 30,0% </p> <p>Đo được l&uacute;a, gạo, c&aacute;c loại đỗ, caf&ecirc;,&hellip;.</p> <p>- &nbsp; Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: &plusmn;0,5% (Dưới 20%) </p> <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;Độ Ph&acirc;n giải: 0,1% </p> <p>-&nbsp;&nbsp; Hiển thị h&igrave;nh LCD kỹ thuật số</p> <p>-&nbsp; Nhiệt độ hoạt động:&nbsp; -10oC ~ 40oC </p> <p>-&nbsp; K&iacute;ch thước: 164 (L) x 94 (W) x 40 (H) mm</p> <p>-&nbsp;&nbsp; Dễ sử dụng, nhanh ch&oacute;ng để đọc kết quả, c&oacute; khả năng tự động b&ugrave; nhiệt độ</p> <p>-&nbsp;&nbsp; Khối lượng:&nbsp; 1.5 Kg</p> <p><strong>Cung cấp bao gồm:</strong></p> <p>-&nbsp; M&aacute;y đo độ ẩm gạo v&agrave; ngũ cốc / GMK 303 RS</p> <p>-&nbsp; Hướng dẫn sử dụng v&agrave; chứng chỉ xuất xưởng của nh&agrave; sản xuất</p></td></tr></tbody></table><p>Li&ecirc;n hệ: Ms Ho&agrave;ng An</p><p>ĐT: 0422463722 - 0977261085</p><p>Địa chỉ: 50 Nguyễn Viết Xu&acirc;n- TX - HN</p><p>Chi tiết tại websites: www.eievn.com <br /></p>
 
Back
Top