Máy đo độ ẩm lúa, gạo và ngũ cốc GMK 303

  • Thread starter hoangan.jp@gmail.com
  • Ngày gửi
H

hoangan.jp@gmail.com

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH XNK Thiết Bị Đông Á
- Địa chỉ: 50 Nguyễn Viết Xuân - Thanh Xuân - HN
- Tel, Fax: 0422463722 ::: FaX 0435682196
- Email: hoangan.jp@gmail.com
================================

<p style="line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 15pt; color: #ff0000">M&aacute;y đo độ ẩm l&uacute;a, gạo v&agrave; ngũ cốc GMK</span></strong></p><p style="line-height: 150%"><strong><span style="font-size: 15pt; color: #ff0000"> 303</span></strong></p><h1><span style="font-size: 13pt">Model: GMK-303</span></h1><p style="line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt">H&atilde;ng sản xuất: G-WON &ndash; H&Agrave;N QUỐC</span></p><p style="line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt">Bảo h&agrave;nh : 12 th&aacute;ng</span></p><p style="line-height: 150%">&nbsp;</p><p><strong><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: 13pt">Th&ocirc;ng số kỹ thuật: </span></span></strong></p><p><span style="font-size: 13pt">- Giới hạn đo:</span></p><p style="margin-left: 36pt"><span style="font-size: 13pt">Gạo: 9,8% ~ 26,0% <br />Gạo Lức: 9,8% ~ 26,0% <br />Th&oacute;c: 8,5% ~ 30,0% <br />L&uacute;a mạch: 8,3% ~ 30,0% <br />Naked barley : 8,5% ~ 25,0% <br />L&uacute;a m&igrave;:9,0% ~ 30,0% </span></p><p style="margin-left: 21pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial">-</span><span style="font-size: 13pt">Độ ch&iacute;nh x&aacute;c: &plusmn;0,5% (Dưới 20%) </span></p><p style="margin-left: 21pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial">-</span><span style="font-size: 13pt">Độ Ph&acirc;n giải: 0,1% </span></p><p style="margin-left: 21pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial">-</span><span style="font-size: 13pt">Hiển thị h&igrave;nh LCD kỹ thuật số </span></p><p style="margin-left: 21pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial">-</span><span style="font-size: 13pt">Nhiệt độ hoạt động:-10<sup>0</sup>C ~ 40<sup>0</sup>C </span></p><p style="margin-left: 21pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial">-</span><span style="font-size: 13pt">Nguồn pin: 1.5V x 4</span></p><p style="margin-left: 21pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial">-</span><span style="font-size: 13pt">K&iacute;ch thước: 164 (L) x 94 (W) x 40 (H) mm </span></p><p style="margin-left: 21pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial">-</span><span style="font-size: 13pt">Khối lượng: khoảng 1.5Kg</span></p><p style="margin-left: 21pt; text-indent: -18pt; line-height: 150%"><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial">-</span><span style="font-size: 13pt">Dễ sử dụng, nhanh ch&oacute;ng để đọc kết quả, c&oacute; khả năng tự động b&ugrave; nhiệt độ.</span></p><p><strong><span style="font-size: 13pt; color: #000000">Cung cấp bao gồm:</span></strong></p><p style="line-height: 150%"><em><span style="font-size: 13pt; color: #000000">+ M&aacute;y đo độ ẩm gạo v&agrave; ngũ cốc model GMK-303</span></em></p><p style="line-height: 150%"><em><span style="font-size: 13pt; color: #000000">+ </span></em><em><span style="font-size: 13pt; color: #000000">Pin v&agrave; hướng dẫn sử dụng</span></em><span style="font-size: 13pt; color: #000000"><em>bằng tiếng Việt v&agrave; tiếng Anh</em></span></p><p style="line-height: 150%"><em><strong><span style="font-style: normal; font-size: 13pt; color: #000000">Sản phẩm c&ugrave;ng loại: </span></strong></em></p><p style="line-height: 150%"><em><strong><span style="font-style: normal; font-size: 13pt; color: #000000">+ </span></strong></em><span style="font-size: 13pt; color: #000000">M&aacute;y đo độ ẩm gạo v&agrave; ngũ cốc model GMK-303RS</span></p><p style="line-height: 150%"><em><strong><span style="font-style: normal; font-size: 13pt; color: #000000">+ </span></strong></em><span style="font-size: 13pt; color: #000000">M&aacute;y đo độ ẩm gạo v&agrave; ngũ cốc model GMK-303U</span></p><p style="line-height: 150%"><em><strong><span style="font-style: normal; font-size: 13pt; color: #000000">+ </span></strong></em><span style="font-size: 13pt; color: #000000">M&aacute;y đo độ ẩm gạo v&agrave; ngũ cốc model GMK-303A</span></p><p style="line-height: 150%">&nbsp;</p><p style="line-height: 150%">&nbsp;</p><p style="line-height: 150%"><span style="color: #1e3672; font-size: 14pt">Li&ecirc;n hệ: </span></p><p style="line-height: 150%"><span style="color: #1e3672; font-size: 14pt">Ms: Ho&agrave;ng An</span></p><p style="line-height: 150%"><span style="color: #1e3672; font-size: 14pt">&ETH;iện thoại: </span><strong><span style="font-size: 15pt; color: #1e3672">0422463722- 0977261085</span></strong></p><h1>&ETH;ịa chỉ li&ecirc;n hệ: 50 Nguyễn Viết Xu&acirc;n&nbsp;- Thanh Xu&acirc;n - H&agrave; Nội</h1><span style="font-size: 14pt">Chi tiết tại website: www.eievn.com </span>
 
Back
Top