Máy phát điên bằng sức gió Dành cho thủy hải sản

khoitien

Lữ khách
#1
Máy phát điên bằng sức gió AIR X 400w USA dành cho trại nuôi tôm,cá, nông trại..ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Máy phát điên bằng sức gió AIR X 400w được chế tạo trang bị cho mọi gia đình. Thiết kế đặc biệt để lắp đặt cho nhà ở nông thôn, trên đồi, các nông trại, ao nuôi thủy sản,ghe tàu… sản phẩm rất gọn, nhẹ, dễ lắp ráp, di dời, trên nóc nhà, trên sân thượng, ngoài đồng chỉ cần một cột nhỏ cách đất 5 – ffice:smarttags" /><st1:metricconverter w:st="on" productid="6 m">6 m</st1:metricconverter>, lắp đặt trong vòng 1 buổi sáng là hoàn chỉnh. <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Cúp điện!!!! Không phải là điều đáng để bạn chú ý nữa, 24/24, 365 ngày trong năm, gió sẽ đem lại cho bạn năng lượng điện miễn phí! Không còn lo ngại về mày bơm ngừng hoạt động đem đến sự tai hại cho việc chăn nuôi.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<table class="MsoNormalTable" style="border: medium none; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr style=""><td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 545.6pt; background-color: transparent;" colspan="2" valign="top" width="727">
Bộ phong điện 400w/600w AIR X made in <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">USA</st1:country-region></st1:place><o:p></o:p>
1. Southwest Windpower<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
</td></tr><tr style=""><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext; width: 363.7pt; background-color: transparent;" valign="top" width="485">Phong điện AIR X+ ổn áp hệ thống +1 Pannel năng lượng mặt trời 100w + ổn áp hệ thống<o:p></o:p>
</td><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.9pt; background-color: transparent;" valign="top" width="243">39.000.000vnd<o:p></o:p>
</td></tr><tr style=""><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext; width: 545.6pt; background-color: transparent;" colspan="2" valign="top" width="727">
Phụ kiện & option:<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
</td></tr><tr style=""><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext; width: 363.7pt; background-color: transparent;" valign="top" width="485">Option : sử dụng cho 8 máy bơm NLMT, Rule 1000 /12 , truyền tải <o:p></o:p>
nước trên 300.000lit /12h/ngày.<o:p></o:p>
option gồm có 2 máy bơm RULE 1000/12, dung lượng <o:p></o:p>
90.000lit/12gio/ngay, 2 bình acquy 150Ah + CB an toan <o:p></o:p>
<o:p></o:p>
</td><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.9pt; background-color: transparent;" valign="top" width="243"> 11.600.000vnd<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
</td></tr><tr style=""><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext; width: 363.7pt; background-color: transparent;" valign="top" width="485">Tủ điện đựng phụ kiện, tủ điện để bình acquy, Cột gắng quạt, và phụ kiện thi công sẽ tính theo tuy mỗi trường hợp, công trình sẽ được khảo sát trước với khách hàng tại nơi lắp đặt.<o:p></o:p>
</td><td style="border-right: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.9pt; background-color: transparent;" valign="top" width="243">Giá tùy theo mỗi công trình.<o:p></o:p>
(Chiều cao cột (dài, ngắn), tủ điện, tủ đựng bình(lớn, nhỏ), nơi lắp ráp...)<o:p></o:p>
</td></tr></tbody></table>
<o:p></o:p>
Lưu ý : Số lượng bình càng nhiều( công suất cung cấp càng cao), thời gian và thiết bị sử dụng càng nhiều hơn.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Sản phẩm chất lượng cao, được nhập từ PHAP, hàng độc đáo, chỉ có KHỞI TIẾN mới đem được đến cho bạnnhững sản phẩm này .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Khởi Tiến 82/22 Đường Thành Thái P12 Q10 TP HCM<o:p></o:p>
Tel : 08 6265 4897<o:p></o:p>
Mail : product.quality@yahoo.com<o:p></o:p>
info@khoitien.com; khoitien.compangy@yahoo.com.vn<o:p></o:p>
Liên hệ : Anh Nguyên 0903 711 743, Để được tư vấn theo nhu cầu của mỗi trường hợp .<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Video Demo: http://www.youtube.com/watch?v=Ms5OCyZeIpM&feature=related


Máy phát điên bằng sức gió dành cho nông trại, ao nuôi thủy sản..ffice:eek:ffice" />
FUTURENERGY WINDUP 1000w made in UK

Máy phát điên bằng sức gió WINDUP 1000w được chế tạo trang bị cho mọi gia đình. Thiết kế đặc biệt để lắp đặt cho nhà ở nông thôn, trên đồi, các nông trại, ao nuôi thủy sản,ghe tàu… sản phẩm rất gọn, nhẹ, dễ lắp ráp, di dời, trên nóc nhà, trên sân thượng, ngoài đồng chỉ cần một cột nhỏ cách đất 5 – ffice:smarttags" />6 m, lắp đặt trong vòng 1 buổi sáng là hoàn chỉnh.

Cúp điện!!!! Không phải là điều đáng để bạn chú ý nữa, 24/24, 365 ngày trong năm, gió sẽ đem lại cho bạn năng lượng điện miễn phí! Không còn lo ngại về mày bơm ngừng hoạt động đem đến sự tai hại cho việc chăn nuôi, và tưới nước nửa.


<table class="MsoNormalTable" style="border: medium none; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr style=""><td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0cm 5.4pt; width: 545.6pt; background-color: transparent;" colspan="2" valign="top" width="727">
Bộ phong điện Windup 1000w made in UK
1. FUTUR ENERGY

</td></tr><tr style=""><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext; width: 363.7pt; background-color: transparent;" valign="top" width="485">Phong điện + ổn áp hệ thống
</td><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.9pt; background-color: transparent;" valign="top" width="243">73.000.000vnd
</td></tr><tr style=""><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext; width: 545.6pt; background-color: transparent;" colspan="2" valign="top" width="727">Pannel năng lượng mặt trời 200w + ổn áp hệ thống 17.900.000vnd
</td></tr><tr style=""><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext; width: 545.6pt; background-color: transparent;" colspan="2" valign="top" width="727">
Phụ kiện & option:
</td></tr><tr style=""><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext; width: 363.7pt; background-color: transparent;" valign="top" width="485">Option : sử dụng cho 12 máy bơm NLMT, Rule 1500 /12 , truyền tải
nước trên 800.000lit /12h/ngày, hoac 5 máy Rule8000,
dung lượng nước sẽ lên đến 1.500.000lit/ngày/12h
option gồm có 2 máy bơm RULE 1500/12, dung lượng
135.000lit/12gio/ngay, 2 bình acquy 150Ah + 1 máy bơm
oxy RULE 800/12 + CB an toan

</td><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.9pt; background-color: transparent;" valign="top" width="243"> 13.800.000vnd

</td></tr><tr style=""><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext; width: 363.7pt; background-color: transparent;" valign="top" width="485">Tủ điện đựng phụ kiện, tủ điện để bình acquy, Cột gắng quạt, và phụ kiện thi công sẽ tính theo tuy mỗi trường hợp, công trình sẽ được khảo sát trước với khách hàng tại nơi lắp đặt.
</td><td style="padding: 0cm 5.4pt; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(212, 208, 200) windowtext windowtext rgb(212, 208, 200); width: 181.9pt; background-color: transparent;" valign="top" width="243">Giá tùy theo mỗi công trình.
(Chiều cao cột (dài, ngắn), tủ điện, tủ đựng bình(lớn, nhỏ), nơi lắp ráp...)
</td></tr></tbody></table>
Lưu ý : Số lượng bình càng nhiều( công suất cung cấp càng cao), thời gian và thiết bị sử dụng càng nhiều hơn.

Sản phẩm chất lượng cao, được nhập từ PHAP, hàng độc đáo, chỉ có KHỞI TIẾN mới đem được đến cho bạnnhững sản phẩm này .

Khởi Tiến 82/22 Đường Thành Thái P12 Q10 TP HCM
Tel : 08 6265 4897
Mail : product.quality@yahoo.com
info@khoitien.com; khoitien.compangy@yahoo.com.vn
Liên hệ : Anh Nguyên 0903 711 743, Để được tư vấn theo nhu cầu của mỗi trường hợp .

Video Demo:http://www.youtube.com/watch?v=S0FQR3D4X4U
http://www.youtube.com/watch?v=ezjHFj6vXkQ&feature=related
Video Demo máy bơm oxy: http://www.keepalive.net/movies/<o:p></o:p>
 

Last edited by a moderator:
Top