Máy thổi khí Oxy ZLE

2lualtd

Lữ khách
#1
<p>M&aacute;y sục kh&iacute; sử dụng với mục đ&iacute;ch nu&ocirc;i t&ocirc;m, c&aacute;, trạ giống, ao ương...phải được chế tạo đặc biệt đảm bảo nguồn kh&ocirc;ng kh&iacute; sạch. Lưu lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; cao, chống n&oacute;ng hiệu quả.</p><p>&nbsp;T&iacute;nh năng:</p><p>- Giảm thiểu lỗi do người sử dụng nhờ cấu tạo đơn giản, dể d&agrave;ng vệ sinh lắp đặt.</p><p>&nbsp;- Kh&ocirc;ng r&ograve; rỉ dầu v&agrave;o buồng ch&iacute;nh</p><p>- M&aacute;y được sản xuất dưới sự giảm s&aacute;t của CNC &nbsp;</p><p>&nbsp;- Hiệu suất lưu lượng cao</p><p>&nbsp;Th&ocirc;ng số kỹ thuật</p><p>&nbsp;- &Aacute;p lực đẩy: 0~6m</p><p>&nbsp;- C&ocirc;ng suất: 1~10HP</p><p>- Lưu lượng: 1.93m3/min ~ 2.2m3/min</p><p>&nbsp;<img alt="M&aacute;y Thổi Kh&iacute; - 2L-HRE-65" src="http://www.2lua.vn/uploaded/products/may-thoi-khi--hre-4613840.jpg" border="0" /><img alt="M&aacute;y sục kh&iacute; nu&ocirc;i t&ocirc;m" src="http://www.2lua.vn/uploaded/products/may-suc-khi-nuoi-tom-ZLE-50LA.jpg" border="0" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Tuấn Kiệt
- Địa chỉ: 967/8 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Quận 7, TP HCM
- Điện thoại: 0907269111 - Fax:
- email: 2lualtd@gmail.com