MÁY XAY GIÁ THỂ 3 TRONG 1

  • Thread starter anhtrile
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:
- Tên DN/Cá nhân: Atc machinery
- Địa chỉ: 495 QL 20 Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng
- Tel, Fax: 0633651588
- email: anhtrile@gmail.com
================================

* Nghề vườn ươm giống c&acirc;y con cung cấp cho n&ocirc;ng d&acirc;n v&ugrave;ng chuyên canh rau đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh hơn 8 năm v&agrave; hiện nay &nbsp;trở n&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; lu&ocirc;n vươn l&ecirc;n ti&ecirc;n tiến .Trong suốt thời gian ph&aacute;t triển m&aacute;y m&oacute;c thiết bị cần để phục vụ l&agrave; y&ecirc;u cầu rất cần thiết để giảm gi&aacute; th&agrave;nh lao động v&agrave;&nbsp;cạnh tranh&nbsp;sản phẩm &nbsp;.</p><p>&nbsp;* G&iacute;a thể ươm c&acirc;y con ở L&acirc;m Đồng thường l&agrave; hổn hợp đất m&ugrave;n khai th&aacute;c từ mỏ, m&ugrave;n dừa , ph&acirc;n b&ograve; , ph&acirc;n vi sinh v&agrave; c&aacute;c ph&acirc;n vi lượng kh&aacute;c .</p><p>&nbsp;* Về t&iacute;nh cơ học : c&oacute; độ ẩm kh&aacute;c nhau c&ocirc;ng thức pha trộn kh&aacute;c nhau độ li&ecirc;n kết v&agrave; &nbsp;kh&aacute;c nhau c&oacute; lẩn rễ c&acirc;y đ&aacute; ...m&aacute;y xay gi&aacute; thể tự chế cổ điển kh&ocirc;ng thể đ&aacute;p ứng được c&aacute;c y&ecirc;u cầu cần thiết : xay kh&ocirc;ng nhuyển phải s&agrave;n v&agrave; xay lại , lẩn vật cứng như rể c&acirc;y đ&aacute; ... thi kh&ocirc;ng thể loại ra được , chi ph&iacute; lao động cao .</p><p>&nbsp;============</p><p>&nbsp;C&Ocirc;NG NGHỆ MỚI PHỤC VỤ VƯỜN ƯƠM</p><p>M&Aacute;Y XAY GI&Aacute; THỂ 3 TRONG 1</p><p>&nbsp;ĐẶC ĐIỂM</p><p>* M&aacute;y xay gi&aacute; thể 3 trong 1 hoạt động như m&aacute;y xay c&oacute; k&egrave;m m&aacute;y s&agrave;n v&agrave; băng tải .</p><p>&nbsp;* Sản phẩm sau khi xay c&oacute; độ nhuyễn cao điều chỉnh được .chỉ xay duy nhất 1 lần kh&ocirc;ng xay lại , sản phẩm phun xa ngo&agrave;i 5 m&eacute;t vun th&agrave;nh đống .</p><p>&nbsp;* Tự loại vật cứng ra ri&ecirc;ng .</p><p>&nbsp;M&Ocirc; TẢ</p><p>&nbsp;K&iacute;ch thước : 115*65*110 cm</p><p>&nbsp;Trọng lượng : 120 kg.</p><p>&nbsp;C&ocirc;ng suất : 3 hp 220 volt .</p><p>&nbsp;B&Aacute;O GI&Aacute;</p><p>&nbsp;* Đơn gi&aacute; chưa t&iacute;nh thuế va CP vận chuyển : 12.000.000 VND .</p><p>&nbsp;* Bảo h&agrave;nh 3 th&aacute;ng ( trong tỉnh L&acirc;m Đồng )</p><p>&nbsp;LI&Ecirc;N LẠC&nbsp;</p><p>&nbsp;Anh Trị : 0633651588- 0938454435</p><p>&nbsp;Mail : anhtrile@gmail.com</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
CIMG3309.jpg

CIMG2899.jpg

CIMG2824.jpg
 


Last edited:
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:
- Tên DN/Cá nhân: Atc machinery
- Địa chỉ: 495 QL 20 Liên Nghĩa Đức Trọng Lâm Đồng
- Tel, Fax: 0633651588
- email: anhtrile@gmail.com
================================

* Nghề vườn ươm giống c&acirc;y con cung cấp cho n&ocirc;ng d&acirc;n v&ugrave;ng chuyên canh rau đ&atilde; h&igrave;nh th&agrave;nh hơn 8 năm v&agrave; hiện nay &nbsp;trở n&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; lu&ocirc;n vươn l&ecirc;n ti&ecirc;n tiến .Trong suốt thời gian ph&aacute;t triển m&aacute;y m&oacute;c thiết bị cần để phục vụ l&agrave; y&ecirc;u cầu rất cần thiết để giảm gi&aacute; th&agrave;nh lao động v&agrave;&nbsp;cạnh tranh&nbsp;sản phẩm &nbsp;.</p><p>&nbsp;* G&iacute;a thể ươm c&acirc;y con ở L&acirc;m Đồng thường l&agrave; hổn hợp đất m&ugrave;n khai th&aacute;c từ mỏ, m&ugrave;n dừa , ph&acirc;n b&ograve; , ph&acirc;n vi sinh v&agrave; c&aacute;c ph&acirc;n vi lượng kh&aacute;c .</p><p>&nbsp;* Về t&iacute;nh cơ học : c&oacute; độ ẩm kh&aacute;c nhau c&ocirc;ng thức pha trộn kh&aacute;c nhau độ li&ecirc;n kết v&agrave; &nbsp;kh&aacute;c nhau c&oacute; lẩn rễ c&acirc;y đ&aacute; ...m&aacute;y xay gi&aacute; thể tự chế cổ điển kh&ocirc;ng thể đ&aacute;p ứng được c&aacute;c y&ecirc;u cầu cần thiết : xay kh&ocirc;ng nhuyển phải s&agrave;n v&agrave; xay lại , lẩn vật cứng như rể c&acirc;y đ&aacute; ... thi kh&ocirc;ng thể loại ra được , chi ph&iacute; lao động cao .</p><p>&nbsp;============</p><p>&nbsp;C&Ocirc;NG NGHỆ MỚI PHỤC VỤ VƯỜN ƯƠM</p><p>M&Aacute;Y XAY GI&Aacute; THỂ 3 TRONG 1</p><p>&nbsp;ĐẶC ĐIỂM</p><p>* M&aacute;y xay gi&aacute; thể 3 trong 1 hoạt động như m&aacute;y xay c&oacute; k&egrave;m m&aacute;y s&agrave;n v&agrave; băng tải .</p><p>&nbsp;* Sản phẩm sau khi xay c&oacute; độ nhuyễn cao điều chỉnh được .chỉ xay duy nhất 1 lần kh&ocirc;ng xay lại , sản phẩm phun xa ngo&agrave;i 5 m&eacute;t vun th&agrave;nh đống .</p><p>&nbsp;* Tự loại vật cứng ra ri&ecirc;ng .</p><p>&nbsp;M&Ocirc; TẢ</p><p>&nbsp;K&iacute;ch thước : 115*65*110 cm</p><p>&nbsp;Trọng lượng : 120 kg.</p><p>&nbsp;C&ocirc;ng suất : 3 hp 220 volt .</p><p>&nbsp;B&Aacute;O GI&Aacute;</p><p>&nbsp;* Đơn gi&aacute; chưa t&iacute;nh thuế va CP vận chuyển : 15.000.000 VND .</p><p>&nbsp;* Bảo h&agrave;nh 3 th&aacute;ng ( trong tỉnh L&acirc;m Đồng )</p><p>&nbsp;LI&Ecirc;N LẠC&nbsp;</p><p>&nbsp;Anh Trị : 0633651588- 0938454435</p><p>&nbsp;Mail : anhtrile@gmail.com</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
CIMG3309.jpg

CIMG2899.jpg

CIMG2824.jpg
http://www.youtube.com/results?search_query=ANHTRILE&aq=f
 


Back
Top