MCP và DCP phụ gia chế biến thức ăn chăn nuôi

  • Thread starter phan thi duy my
  • Ngày gửi
P

phan thi duy my

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Thị Duy Mỹ
- Địa chỉ: công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Khải Minh
- Tel, Fax: 39819320::: FaX 62635881
- email: khaiminh.machine@gmail.com
================================

c&ocirc;ng ty TNHH Thiết Bị C&ocirc;ng Nghiệp Khải Minh chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại phụ gia chế biến thức ăn chăn nu&ocirc;i MCP v&agrave; DCP bổ sung canxi, phosphote cho vật nu&ocirc;i. ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c loại m&aacute;y m&oacute;c thiết bị d&ugrave;ng trong kh&acirc;u chế biến thức ăn như: m&aacute;y&nbsp; nghiền mịn, m&aacute;y &eacute;p vi&ecirc;n,m&aacute;y &eacute;p đ&ugrave;n..<br />
 

Top