Mình có 2 cây này nhìn cũng được lắm, Xin mời các cao thủ cho ý kiến.