Minh muon ban cac mat hang tai cua hang

  • Thread starter Cua Hang Tri Anh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cua Hang Tri Anh
- Địa chỉ: 272 Le Trong Tan
- Tel, Fax: 0435667100- D Đ 0989462269 ::: FaX 0436610842
- email: ntnhocxinhbn@gmail.com
================================

<p>M&igrave;nh muốn b&aacute;n c&aacute;c sản phẩm của cửa h&agrave;ng m&igrave;nh . m&igrave;nh cũng t&igrave;m hiểu qua thị trường rồi l&ecirc;n mới gi&aacute;m đăng tin l&ecirc;n mạng c&oacute; g&igrave; c&aacute;c bạn ung hộ m&igrave;nh nha . sản phẩm của cửa h&agrave;ng m&igrave;nh l&agrave; : </p><p>1: Ch&acirc;n gi&oacute; muối : gi&aacute; b&aacute;n 110.000/kg</p><p>2: Bắp b&ograve; muối : Gi&aacute; b&aacute;n 195.000/kg</p><p>3:So&agrave;i non chua ngọt/300g : gi&aacute; b&aacute;n 15.000/kg</p><p>4: So&agrave;i non chua ngọt : gi&aacute; b&aacute;n 25.000/kg</p><p>5: Rau mầm cải củ : gi&aacute; b&aacute;n 35.000/kg</p><p>6: Chả cua bể : 95.000/kg</p><p>7: B&ograve; vi&ecirc;n c&aacute;nh sen : 90.000/kg</p><p>8: Chả c&aacute; th&aacute;t l&aacute;t : 90.000/kg</p><p>9: Chả mực : 125.000/kg</p><p>10: B&ograve; quấn sả : 95.000/kg</p><p>&nbsp;</p>
 


Nghe quản cáo thèm chảy nước miếng luôn ,nếu có mình nhậu vài ly he he ,mồi nhậu tuyệt vời luôn
 
Ngon thật đấy..nhưng địa chỉ bán...không cho biết quận và thành phố nào..làm sao mua?
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top