Minh muon ban cac mat hang tai cua hang

  • Thread starter Cua Hang Tri Anh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cua Hang Tri Anh
- Địa chỉ: 272 Le Trong Tan
- Tel, Fax: 0435667100- D Đ 0989462269 ::: FaX 0436610842
- email: ntnhocxinhbn@gmail.com
================================

<p>M&igrave;nh muốn b&aacute;n c&aacute;c sản phẩm của cửa h&agrave;ng m&igrave;nh . m&igrave;nh cũng t&igrave;m hiểu qua thị trường rồi l&ecirc;n mới gi&aacute;m đăng tin l&ecirc;n mạng c&oacute; g&igrave; c&aacute;c bạn ung hộ m&igrave;nh nha . sản phẩm của cửa h&agrave;ng m&igrave;nh l&agrave; : </p><p>1: Ch&acirc;n gi&oacute; muối : gi&aacute; b&aacute;n 110.000/kg</p><p>2: Bắp b&ograve; muối : Gi&aacute; b&aacute;n 195.000/kg</p><p>3:So&agrave;i non chua ngọt/300g : gi&aacute; b&aacute;n 15.000/kg</p><p>4: So&agrave;i non chua ngọt : gi&aacute; b&aacute;n 25.000/kg</p><p>5: Rau mầm cải củ : gi&aacute; b&aacute;n 35.000/kg</p><p>6: Chả cua bể : 95.000/kg</p><p>7: B&ograve; vi&ecirc;n c&aacute;nh sen : 90.000/kg</p><p>8: Chả c&aacute; th&aacute;t l&aacute;t : 90.000/kg</p><p>9: Chả mực : 125.000/kg</p><p>10: B&ograve; quấn sả : 95.000/kg</p><p>&nbsp;</p>
 


Xuan Vu

_
Nông dân @
Nghe quản cáo thèm chảy nước miếng luôn ,nếu có mình nhậu vài ly he he ,mồi nhậu tuyệt vời luôn
 

Vi_

Lữ khách
Ngon thật đấy..nhưng địa chỉ bán...không cho biết quận và thành phố nào..làm sao mua?
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top