Mo hinh chăn nuôi 7ha, nuôi trồng tùm lum

 • Thread starter Luandon
 • Ngày gửi
Em nam nay 27 tuoi.e tinh sag nam 2019 se mo 1 mo hinh trang trai chan nuoi ket hop voi rung
Do co 7 hec dat cua nhà nen ko fai thue và co so vat chat day đủ chi co viek vào làm trang trai thoi.
Dat co 7 hec nhung 4 hec là 2 qua doi trong điều và tràm roi.com mat phang thi co sẵn 4 cai ao.de thả cá.dien tic dat mat bang cung khoang 3 sào.xung quanh bi ao trong co voi và dừa.
Em yinh trong them buoi.chuối
Va du du
Tren mat bang e se trong rau de trang trai chi phí hang ngay.
E tinh nuoi them gà tha vuon và gả rung
Heo rừng...
Nuoi them bò nua vi co cỏ.lay phan bò làm thuc an cho jun quế.jun quế se phuc vu lai cjo cac con vat khac.khep kin
Theo cac bac nhu vay co kha thi ko ậ.vi e muon mo luon 1 mini shop ban thuc pham sach do trang trai trong vả nuôi. (Tham vong)
Mong nhan dk loi khuyen tu cac bac trong room ạ.
»
 


Mo hinh rat ly tuong, nhung ban ko kheo se that bai nhanh thoi, don gian vi qua dan trai. Minh la dien hinh, nha minh co to i30 ha dat. Trong ca su, dieu,
 
Bài viết có nội dung tương tự
 • can hop tac va tuyen nguoi lam trang trai
  • Thread starter trancongthanhtn
  • Ngày gửi
 • CAN VON HOP TAC CHAN NUOI
  • Thread starter trancongthanhtn
  • Ngày gửi
 • chan nuoi phai biet ho tro nhau
  • Thread starter anh3huy
  • Ngày gửi


 • Back
  Top