MÔ HÌNH NUÔI RẮN LONG THỪA CHO THU NHẬP CAO

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776- 0906565149
- email:
================================

<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">GIỚI THIỆU M&Ocirc; H&Igrave;NH NU&Ocirc;I RẮN LONG THỪA </font></strong></p><p><strong><font size="1">RẮN LONG THỪA ( R&Aacute;O TR&Acirc;U, HỔ H&Egrave;O ) RẤT DỄ NU&Ocirc;I V&Agrave; DỄ SINH SẢN , KH&Ocirc;NG C&Oacute; NỌC ĐỘC, HIỀN GIỐNG NHƯ TRĂN NU&Ocirc;I </font></strong></p><p><strong><font size="1">RẮN NU&Ocirc;I TỐT KHOẢNG 8-10 TH&Aacute;NG TUỔI L&Agrave; BẮT ĐẦU SINH SẢN 1 NĂM 2 LẦN , MỖI LẦN TR&Ecirc;N 10 TRỨNG , ẤP KHOẢNG 70 NG&Agrave;Y L&Agrave; NỞ , TỈ LỆ NỞ : 90%</font></strong></p><p><strong><font size="1">CHỈ CẦN NU&Ocirc;I TH&Ecirc;M V&Agrave;I CẶP ẾCH TH&Aacute;I BỐ MẸ L&Agrave; NGUỒN THỨC ĂN TỰ CHỦ , LỢI NHUẬN C&Agrave;NG CAO </font></strong></p><p><strong><font size="1">GI&Aacute; RẮN THỊT : 700.000/ KG </font></strong></p><p><strong><font size="1">GI&Aacute; RẮN CON : 90-100.000/ CON 1 TUẦN TUỔI </font></strong></p><p><strong><font size="1">THƯƠNG L&Aacute;I T&Igrave;M ĐẾN NH&Agrave; ĐỂ THU MUA ,CON GIỐNG CŨNG KHAN HIẾM , N&Ecirc;N ĐẦU RA L&Agrave; KO PHẢI LO LẮNG </font></strong></p><p><strong><font size="1">TRANG TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I NHẬN CUNG CẤP RẮN CON GIỐNG </font></strong></p><p><strong><font size="1">B&Agrave; CON N&Ocirc;NG D&Acirc;N T&Acirc;Y NINH ĐANG HỐT BẠC V&Igrave; M&Ocirc; H&Igrave;NH KH&Aacute; MỚI MẺ N&Agrave;Y </font></strong></p><p><strong><font size="1">HY VỌNG SẼ MỞ RA 1 TRANG L&Agrave;M ĂN KINH TẾ MỚI&nbsp; CHO B&Agrave; CON C&Aacute;C TỈNH GẦN XA</font></strong></p><p><strong><font size="1">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C </font></strong></p><p><strong><font size="1">ĐT: 0906565149 </font></strong></p><p><strong><font size="1" /></strong></p><p><strong><font size="1" /></strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top