mô hình nuôi trồng khép kin

kent mindy

Lữ khách
#1
Em cũng xin nói thẳng vấn đề . Chổ ở hiện tại của em là trung tâm TP Đà Nẵng em lại rất mô hình chăn nuôi kép kín cũng tìm hiểu đặc tính đặc thù của công việc nên muốn nuôi kết hợp với mô hình két sinh thái. Em đang có điều kiện trãi nghiệm mô hình này tại nhà . Nhưng không biết có cần phải xin phép địa phương hay sỡ tài nguyên đồng thời không biết trại giống nào đảm bảo tốt về tư vấn chỉ dạy em cách nuôi giống rắn ri voi và rắn mối giống nhưng không biết . Xim các bác chỉ giúp em chân thành cảm ơn.