MỜI HỢP TÁC

  • Thread starter quocthanhp
  • Ngày gửi
Q

quocthanhp

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty TNHH TM Trường Minh Đức
- Địa chỉ: Địa chỉ: H35/4, k356, Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng.
- Tel, Fax: 0511 3553 145 ::: FaX 0511 3553 145 ::: FaX
- email: pqthanh1081@gmail.com
================================

<p><font size="3">K&iacute;nh gửi: Qu&yacute; Kh&aacute;ch h&agrave;ng</font></p><p><font size="3">Trước nhất <strong>C&ocirc;ng ty TNHH MTV Trường Minh Đức</strong> gửi đến qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng v&agrave; lời ch&uacute;c th&agrave;nh c&ocirc;ng!</font></p><font size="3"><strong>C&ocirc;ng ty TNHH MTV Trường Minh Đức</strong> chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; kinh doanh c&aacute;c sản phẩm, dịch vụ phục vụ ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp kỹ thuật cao.<br /></font><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;<font size="3">Cung cấp gi&aacute; thể đất vi sinh, hạt giống trồng rau mầm, rau sạch.<br /></font><font size="3">-</font>&nbsp;<font size="3">Cung cấp đất hữu cơ vi sinh cải tạo đất bạc m&agrave;u.<br /></font><font size="3">-</font>&nbsp;<font size="3">Tư vấn, lập dự &aacute;n, thi c&ocirc;ng dự &aacute;n cải tạo đất trang trại, trồng rừng, cảnh quan.<br /></font><p><font size="3">-</font>&nbsp;<font size="3">Hướng dẫn trồng rau mầm, rau sạch tại nh&agrave;.</font></p><font size="3"><p><strong><em><span /></em></strong></p><p><strong><em>Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng quang t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</em></strong>: </p><span /><p><strong>P.GD</strong>: <strong>Phạm Quốc Thanh, </strong></p><p><strong>ĐT:&nbsp;0907687578</strong></p><p><strong>Email: <a href="http://agriviet.com/%22mailto:pqthanh1081@gmail.com/%22">pqthanh1081@gmail.com</a></strong></p><p>&nbsp;</p></font>&nbsp;
 
Back
Top