Mong mọi người giúp đỡ

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
Nó mới rớt thì soi thấy phôi rất nhỏ. Phải dùng đèn pin led mới rõ.
Nó mới rớt thì soi thấy phôi rất nhỏ. Phải dùng đèn pin led mới rõ.
 


Top