Mua bã bia và ngô hạt tại Hải Phòng

DONGGIA

Lữ khách
#1
<br /><p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt"><span style="font-size: 14pt">&nbsp;</span><span style="font-size: 20pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">Cần nh&agrave; cung cấp số lượng lớn b&atilde; bia v&agrave; ng&ocirc; hạt</span><span style="font-size: 20pt"> tại Hải Ph&ograve;ng, gi&aacute; cả thương lượng, gửi mail b&aacute;o gi&aacute;, địa chỉ, số ĐT, phương thức giao h&agrave;ng v&agrave; thanh to&aacute;n.</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-left: 18pt"><span style="font-size: 20pt"></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Văn Minh
- Địa chỉ: Hải Phòng
- Điện thoại: - Fax:
- email: minhngu07tkjsc@gmail.com
 

Top