MUA BÁN CÁC LOẠI NHÍM GIỐNG VÀ NHÍM THỊT

  • Thread starter PHAN THỊ ĐỖ
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

PHAN THỊ ĐỖ

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHAN THỊ ĐỖ
- Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thái , phường Hòa Khánh Nam , quận Liên Chiểu , tp Đà Nẵng
- Tel, Fax: NR 05113.842848 Di động 0986.911.059
- email: ynha142@yahoo.com
================================

<p><em><font size="2"><strong>TRẠI NH&Iacute;M PHAN THỊ ĐỖ</strong></font></em></p><p><font size="2">ĐC:&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>đường Ho&agrave;ng Văn Th&aacute;i , Phường H&ograve;a Kh&aacute;nh Nam , Quấn Li&ecirc;n&nbsp;Chiểu , TP Đ&agrave; Nẵng.</em></font></p><p><font size="2">Điện thoại : 05113.842848 </font></p><p><font size="2">Di động : 0986.911059 chị ĐỖ </font></p><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0936.580.169 anh Minh</font></p><p><font size="2">Chuy&ecirc;n: Cung cấp c&aacute;c loại nh&iacute;m giống v&agrave; nh&iacute;m thịt</font> .</p><p><font size="2">rất h&acirc;n hạnh đ&oacute;n tiếp!!!</font></p><p>&nbsp;</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top