Mua bán các sản phẩm trùng Quế.

  • Thread starter Trungquelongthanh
  • Ngày gửi
T

Trungquelongthanh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trungque-longthanh
- Địa chỉ: A3, xa an phuoc, long thanh, ĐNai
- Tel, Fax: 0938777407
- email: Nguyentrung9999@rocketmail.com
================================

<p><font size="3">Trai Tr&ugrave;ng Quế Long Th&agrave;nh cần t&igrave;m đối t&aacute;c mua b&aacute;n c&aacute;c sản phẩm tr&ugrave;ng quế - tr&ugrave;ng thương phẩm, tr&ugrave;ng giống, ph&acirc;n tr&ugrave;ng. c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n,doanh nghiệp n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ 0919.908.690 gặp a.T&acirc;m hoặc 0938777407 gặp a.Trung. Thank....</font></p>
 


Phân trùng Quế bán bao nhiêu tiền 1 kg? độ ẩm bao nhiêu? 0918660248 cần mua số lương lớn
 


Back
Top