MUA BAN CHIM TRI TAI HA NOI

  • Thread starter ngoc0810
  • Ngày gửi
N

ngoc0810

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngoc0810
- Địa chỉ: kim chung đông anh hà nội
- Tel, Fax: 0988301269
- email: boyvp_86@yahoo.com.vn
================================

Hiện tại t&ocirc;i đang c&oacute; 1 đ&agrave;n chim trĩ bố mẹ gồm 14 con đang cần b&aacute;n gấp, giống cổ đỏ l&ocirc;ng vằn.ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ :<br /> SDT:0988301269 gặp anh h&agrave; v&igrave; đang cần b&aacute;n gấp n&ecirc;n gi&aacute; cả sẽ rất ưu đ&atilde;i cho ai li&ecirc;n hệ sớm :D<br /> Địa chỉ:kim chung đ&ocirc;ng anh h&agrave; nội
 

Đối tácTop