Mua bán gỗ, sản xuất pallet gỗ, nội thất gỗ các loại

  • Thread starter khiemnguyenda
  • Ngày gửi
K

khiemnguyenda

Guest
#1
<font face="Times New Roman">C&ocirc;ng ty CP Gia Nguyễn chuy&ecirc;n tư vấn, thiết kế, sản xuất h&agrave;ng nội thất c&aacute;c loại từ gỗ tự nhi&ecirc;n v&agrave; gỗ c&ocirc;ng nghiệp đ&atilde; qua ng&acirc;m tẩm sấy như: Tủ bếp, V&aacute;n s&agrave;n, Trần gỗ, Ốp tường, Cửa đi...tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền hiện đại với chất lượng cao, gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&yacute;, bảo h&agrave;nh từ 5 đến 25 năm. Mua b&aacute;n gỗ c&aacute;c loại. Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ để được tư vấn miễn ph&iacute;. Li&ecirc;n hệ: Nguyễn Đa Khi&ecirc;m: Quảng Ninh, ĐT: 0333.706.555 DĐ: 0986.634.634; YM: khiemnguyenda;&nbsp; Email: khiemnguyenda@yahoo.com.vn<br /></font><strong><font size="5">H&acirc;n hạnh mang đến cho Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng một dịch vụ ho&agrave;n hảo<br /></font></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Đa Khiêm
- Địa chỉ: Yên Hưng - Quảng Ninh
- Điện thoại: 033.3706.555 - Fax: 0986.634.634
- email: khiemnguyenda@yahoo.com.vn
 

Đối tác


Top