Mua, bán gung, nghe

  • Thread starter Thị Xuân
  • Ngày gửi
T

Thị Xuân

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thị Xuân
- Địa chỉ: Trung tâm TGPL Nhà n][cs tỉnh Đắk Nông
- Tel, Fax: 0989347702 ::: FaX
- email: http://xuanTT TGPLDN.com.vn
================================

Chị Tâm oi! em muốn hỏi chị thu mua nghệ và gung voi số luọng nhu thế nào để đuọc làm hop đồng, vì hiện nay em có hàng, riêng gung có khoảng trên 20 tấn còn nghệ thì chua biết thế nào chị ạ.
 
Back
Top