Mua Bán Heo Rừng Tại Hà Nội Và TP Hồ Chí Minh

  • Thread starter Ánh Sáng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ã

Ánh Sáng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ánh Sáng
- Địa chỉ: Đức Thuận-Hải Xuân-Hải Hậu-Nam Định
- Tel, Fax: 03503795404
- email: nvcung05@gmail.com
================================

<p>Chuy&ecirc;n mua b&aacute;n cung cấp lợn rừng tại c&aacute;c tỉnh miền Bắc v&agrave; miền Nam giao h&agrave;ng tận nơi.</p><p>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:</p><p>&nbsp;Miền Bắc:</p><p>NGuyễn Văn S&aacute;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Th&ocirc;n Đức Thuận-X&atilde; Hải Xu&acirc;n-huyện Hải Hậu-Tỉnh nam Định&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; tell:03503795404&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; mobile:0972985994</p><p>Miền Nam:</p><p>Nguyễn văn &Aacute;nh&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đồng Nai&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; mobile:0937614436</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top