MUA BAN KHOAI MÌ LÁT (SẮN LÁT) SỐ LƯỢNG LỚN

  • Thread starter Cty TNHH TÂN HUY
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cty TNHH TÂN HUY

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH TÂN HUY
- Địa chỉ: Tổ 4, ấp Sân Bay, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, Tây Ninh
- Tel, Fax: 01669 550 252 ::: FaX
- email: daohuutrung@gmail.com
================================

<p>Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n kinh doanh Khoai m&igrave; l&aacute;t (sắn l&aacute;t) xuất khẩu, cung ứng cho ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i th&uacute; y v&agrave; nu&ocirc;i trồng thủy sản với số lượng lớn.</p><p>Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; kho b&atilde;i tại cửa khẩu Ch&agrave;ng Riệc, tỉnh T&acirc;y Ninh, rất thuận lợi cho việc hợp t&aacute;c đầu tư.</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn l&agrave; đối t&aacute;c với tất cả qu&yacute; Cty v&agrave; Doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu.</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong c&oacute; thể đem lại lợi nhuận cao nhất cho đối t&aacute;c của m&igrave;nh.</p><p>H&atilde;y gọi cho ch&uacute;ng t&ocirc;i:</p><p>* 0988 242 449 (Chị Hồng)</p><p>* 0978751655 ( Anh Hải)</p><p>* 01669 550 252 ( Anh Trung)</p><p>Email: <a href="mailto:daohuutrung@gmail.com">daohuutrung@gmail.com</a></p><p>Web: www.tanhuy.com.vn</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top