MUA BÁN KHOAI MÌ LÁT (SẮN LÁT) - TÂN HUY

  • Thread starter CTY TNHH TÂN HUY
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

CTY TNHH TÂN HUY

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH TÂN HUY
- Địa chỉ: TỔ 4. ẤP SÂN BAY, XÃ TÂN PHONG, TÂN BIÊN TÂY NINH
- Tel, Fax: 0666 517 655 01669 550 252::: FaX
- email: daohuutrung@gmail.com
================================

<p><font size="4">Cty TNHH T&acirc;n Huy xin ch&uacute;c Qu&yacute; doanh nghiệp th&agrave;nh dạt, ph&aacute;t triển bền vững v&agrave; năm mới ph&aacute;t t&agrave;i!</font></p><p><font size="4">Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp khoai m&igrave; l&aacute;t (sắn l&aacute;t) số lượng lớn cho thị trường xuất khẩu, cung cấp cho c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y chế biến thức ăn gia s&uacute;c v&agrave; thức ăn thủy sản.</font></p><p><font size="4">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; số lượng lớn khoai m&igrave; l&aacute;t (sắn l&aacute;t) với chỉ ti&ecirc;u chất lượng như sau:</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">- Tinh bột: 70% min</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">- Ẩm độ: 15% max</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">- Sơ: 3% max</font></p><p><font color="#ff0000" size="4">- Tạp chất: 3% max</font></p><p><font size="4">kh&ocirc;ng mốc, kh&ocirc;ng mọt, kh&ocirc;ng c&ocirc;n tr&ugrave;ng sống.</font></p><p><font size="4">Qu&yacute; doanh nghiệp, c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i, rất mong l&agrave; đối t&aacute;c với c&aacute;c bạn!</font></p><p><font size="4">DD: 01669 550 252 (Anh Trung)</font></p><p><font size="4">Mail: </font><a href="mailto:daohuutrung@gmail.com"><font size="4">daohuutrung@gmail.com</font></a></p><p><font size="4">Web: </font><a href="http://www.tanhuy.com.vn/"><font size="4">www.tanhuy.com.vn</font></a></p><p><font size="4" /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top