MUA BÁN KHOAI MÌ LÁT - TÂN HUY

  • Thread starter daohuutrung
  • Ngày gửi
D

daohuutrung

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH TÂN HUY
- Địa chỉ: TỔ 4,ẤP SÂN BAY, XÃ TÂN PHONG, HUYỆN TÂN BIÊN, TÂY NINH
- Tel, Fax: 01669 550 252 ::: FaX
- email: daohuutrung@gmail.com
================================

<p align="justify"><font color="#ff0000" size="4">CTY TNHH T&Acirc;N HUY K&Iacute;NH CH&Uacute;C QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - TẤN T&Agrave;I - TẤN LỘC - TẤN B&Igrave;NH AN!</font></p><p align="justify"><font color="#ff0000" size="4">Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp khoai m&igrave; l&aacute;t (sắn l&aacute;t), bắp hạt,&nbsp;đậu n&agrave;nh hạt xuất khẩu v&agrave; chế biến thức ăn gia s&uacute;c, thủy sản.</font></p><p align="justify"><font color="#ff0000" size="4">Qu&yacute; doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ơới ch&uacute;ng t&ocirc;i ngay! rất h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; vị!</font></p><p align="justify"><font size="4">wed: </font><a href="http://www.tanhuy.com.vn/"><font size="4">www.tanhuy.com.vn</font></a></p><p align="justify"><font size="4">email: </font><a href="mailto:daohuutrung@gmail.com"><font size="4">daohuutrung@gmail.com</font></a></p><p align="justify"><font size="4">dd: 01669 550 252 (anh Trung)</font></p><p align="justify"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0988 242 449 (Chị Hồng)</font></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0978 751 655 ( anh Hải)</p>
 
Back
Top