mua, bán kì nhông .con dông cát giống, thịt

  • Thread starter thiên
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thiên
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX đt 0938540887
- email:
================================

<p><strong>ch&uacute;ng t&ocirc;i đang nu&ocirc;i k&igrave; nh&ocirc;ng, con d&ocirc;ng c&aacute;t ấy: ai c&oacute; nhu cầu mua con giống v&agrave; thịt, xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i, cung cấp tất cả c&aacute;c loại . số điện thoại: 0938540887</strong></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top