MUA BÁN KÌ NHÔNG ( KÌ NHÔNG CÁT) GIỐNG, THỊT

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP C&Aacute;C LOẠI K&Igrave; NH&Ocirc;NG( D&Ocirc;NG C&Aacute;T ) GIỐNG, THỊT , GI&Aacute; CẢ HỢP L&Iacute;, CẠNH TRANH.&nbsp;KH&Aacute;CH H&Agrave;NG C&Oacute; NHU CẦU MUA XIN LI&Ecirc;N HỆ VỚI ANH THI&Ecirc;N.</p><p>ĐIỆN THOẠI:0938540887.</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top